Brugge Openbare werken

Rioleringswerken en heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

Half februari 2020 start aannemer Willemen Infra NV met de rioleringswerken en heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat. Tijdens een infomarkt op dinsdag 14 januari werd meer informatie gegeven over de fasering, timing en het verkeersverloop van deze werkzaamheden.

Overzicht van de verschillende fasen

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De ruwe data kunnen door onvoorziene omstandigheden (sneeuw en vriesweer) nog wijzigen, maar laat ons hopen dat de weergoden ons gezind zijn. Ettelijke vergaderingen zijn al aan deze planning voorafgegaan met de aannemer, dienst Openbaar Domein, de politie en communicatiedienst.”

Vier fases

? Fase 1 ?
Katelijnebrug – Bargeweg – Gentpoortvest – Katelijnevest tot voorbij kruispunt Visspaanstraat (rode zone)
? februari tot eind maart 2020

? Fase 2 ? (april tot eind november)

? Fase 2A ? tussen Vispaanstraat en Arsenaalstraat (geel)
? half maart tot eind juli 2020

? Fase 2 B ?
Arsenaalstraat
? juli en augustus 2020 (schoolvakantie)

? Fase 2 C ?
Zone tussen Arsenaalstraat en Ankerplein
? september tot en met november 2020

? Fase 3 ?
Sifonering Mariabrug
? november 2020 tot eind maart 2021

? Fase 4 A ?
Jan 2021 – eind maart 2021
Tussen Ankerplein en Mariabrug

? Fase 4 B ?
Ankerplein
? februari tot maart 2021

?Midden 2021 zullen alle werkzaamheden achter de rug zijn.

Maatregelingen bij hinder

Gisteren werd tijdens de infomarkt alvast fase 1 toegelicht aan de inwoners en handelaars, alsook de hinder. Men zal vanaf 17/2 niet meer over de brug kunnen en Katelijnevest zal onbereikbaar zijn. Bovendien heeft de politie diverse maatregelingen uitgewerkt om aan deze hinder tegemoet te komen vanuit Noord, Oost, Zuid en West en dit voor diverse gebruikers (auto, fiets, stappers):

?Er zullen tijdelijke parkeerplaatsen voorzien worden met vignet voor inwoners van Katelijnevest aan de parking aan het bargeplein;
?Op zaterdagmiddag zal men niet meer in de Zuidzandstraat kunnen rijden tot Sint-Salvator;
?In de Oude Gentweg zal maar aan één zijde geparkeerd kunnen worden omwille van toenemend fietsverkeer en fietsveiligheid en men zal aan 40 euro per maand een abonnement kunnen kopen in de ondergrondse parking (50 abonnementen);
?Fietsers zullen moeten afstappen t.h.v. het kruispunt aan de brug Katelijne.

Na fase 1 zal het kruispunt aan de brug opnieuw open zijn, alsook de Katelijnevest, Gentpoortstraat en Vispaanstraat. “Er zal in twee ploegen worden gewerkt. Van 6 u tot 22 u (eerste maal in Brugge dat dit wordt toegepast).“ Bij achterstand voorziet men ook werkdagen op zaterdag. Vervolgens vragen we of mensen gevelplanten wensen te planten, zo kunnen de buurtbewoners meteen een aanvraag indienen zodat de aannemer een vakje kan voorzien.