Brugge

Schepen Demon wil nog extra sociale woningen zonder private last op Sint-Pieters

In de wijk Duivekeet voorziet hij 64 woningen. Sociale woningen.  Nochtans is er een sociaal reglement van toepassing die ook private bewoning moet voorzien. Sint-Pieters telt al 28 procent sociale woningen.  Een regionale spreiding is veel beter. Het nieuwe eenzijdige woonbeleid is ingezet. Inzetten op sociale woningen terwijl de Vlaamse visitatiecommissie vooral aanbeveelde in te zetten op starterswoningen voor jonge mensen.