Monumentenzorg Stadsvernieuwing

Van Volcem als experte op UNESCO-debat in Amsterdam

Vandaag, dinsdag 3 april, organiseert de stad Amsterdam het publieksdebat ‘YouNESCO’. Centraal staat de betekenis van de UNESCO-status van de grachtengordel voor het dagelijks leven van de Amsterdammers. Vlaams Parlementslid en Brugs Schepen voor Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Mercedes Van Volcem werd uitgenodigd als internationale spreker. “Ook in Brugge kampen we met dergelijke cruciale vraagstukken.” reageert Van Volcem (Open Vld). Brugge organiseert eind mei zelf een colloquium ‘werelderfgoedsteden’.

Sinds 2010 staat een deel van de Amsterdamse grachtengordel op de Werelderfgoedlijst. Het succes en de uitstraling van Amsterdam is mede te danken aan de permanente ruimte voor transformatie en de goede balans tussen wonen, werken, ontspanning en toerisme. Vandaag organiseren de Amsterdammers een publieksdebat over hun erfgoed.

“Enkele maanden geleden belde de organisator van YOUNESCO met op. Men vroeg of ik wou spreken op hun evenement. Men was op de hoogte van de niet evidente evenwichtsoefening die we in Brugge ook maken. Hoe combineren we onze UNESCOstatus met een aangename leefstad voor de Bruggeling? Ik ben ingegaan op hun uitnodiging. Dit kan voor beiden immers een verrijking zijn.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.

“Het toont aan dat niet enkel Brugge deze balansoefening maakt. Omzichtig omspringen met onze prachtige binnenstad is de boodschap. Maar we mogen ook niet overbeschermen. Dat leidt tot stilstand en is niet goed voor de inwoners. Afgelopen jaren heb ik samen met de diensten een evenwichtige visie ontwikkeld. We maakten een actieplan om het erfgoed te beschermen en het managementplan voor de binnenstad is in een eindfase.”

Andere sprekers op het evenement YouNESCO zijn de twee bevoegde Amsterdamse collegaschepenen (in Nederland: ‘wethouders’). Ook een deskundige van het Bureau Monumenten & Archeologie en van de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad komen aan bod. Het debat vindt plaats in de Zuilenzaal van zaal Felix Meritis aan de Keizersgracht in Amsterdam. De organisatie liet echter al weten dat er een ‘geweldige belangstelling was’ en de zaal bijgevolg vol zit.

Colloquium werelderfgoedsteden eind mei in Brugge


Brugge zal op initiatief van Van Volcem op 31 mei en 1 juni een internationaal colloquium ‘werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw’ organiseren. Bedoeling is dat delegaties uit steden, die deels of volledig als Werelderfgoed zijn erkend, met elkaar in debat treden over nieuwe uitdagingen en het beheer van het werelderfgoed.

Meer info over YouNESCO op http://www.stad-forum.nl/agenda/werelderfgoed/

Mercedes Van Volcem is Vlaams Parlementslid en zetelt in de commissie Wonen en de Commissie Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. Ze is schepen van Wonen, Ruimtelijke Ordening, Monumentenzorg en Stadsvernieuwing in haar stad Brugge.