Stadsvernieuwing

Brugge Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Stadskanker wordt woonproject

Hoe geef je nieuwe toekomst aan historisch patrimonium? Dat is de vraag waar VDD Project in zijn projecten een antwoord op zoekt. De klemtoon in dit verhaal ligt op herbestemming van gebouwen met erfgoedwaarde. Deze ochtend werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe woonproject aan de Weylerkazerne. “Deze stadsontwikkeling bewerkstelligt meer leefbaarheid, handel en dynamiek”, aldus de Brugse Schepen Van Volcem.

Herbestemming

Brugge beschikt over een rijk gamma aan historische gebouwen. Daarvan werden sommige in de loop der tijd indrukwekkend gerestaureerd. Volgend project om deze rij te vervoegen is de Weylerkazerne ( Ezelstraat). “Eindelijk, na meer dan 40 jaar leegstand en verwaarlozing een herbestemming van dit prachtige, voormalige klooster”, vertelt schepen Van Volcem.

Gemengde invulling

De invulling werd besproken door Stad Brugge en het Agentschap Onroerend Erfgoed. De site krijgt een gemengde invulling: veertig appartementen en vier handelspanden. Kenmerkende elementen als binnentuinen, overwelfde padgangen, gewelven en kelders krijgen de restauratie die ze verdienen.

Beperkte voetafdruk

“Duurzaamheid is altijd een prioriteit, ook in dit project”, zegt Van Volcem. De woningen zullen beschikken over geothermische warmtepompen en zonneboilers om zo energie-efficiënt mogelijk te zijn. Maar liefst 35% van de energiebehoeften wordt ingevuld door deze ecologische installaties. In de zomer zal verkoeling gebeuren door geothermie. Ook het groene aspect werd niet vergeten. “Zo zijn er verschillende binnentuinen, open ruimtes en zelfs een wandelzone die de voetgangers doorheen de site leidt”, besluit Van Volcem.

Projectfilm
Brugge Brugge Centrum Brugse binnenstad Openbaar domein Stadsvernieuwing

Uitbreiding stadstuintjes op verkaveling ‘Den Indruk’

Er komt een uitbreiding van de stadstuintjes voor de bewoners van de Boudewijn Ravestraat. Deze zijn gelegen naast de site van de vroegere drukkerij Die Keure in de Oude Gentweg.

De stad Brugge verkoopt immers kavels tuingrond, grenzend aan de Boudewijn Ravestraat (nrs. 15/17 t.e.m. 55). De eigenaars van woningen in deze straat krijgen de eerste kans om een perceel te kopen. De grootte van de percelen varieert, maar gemiddeld kunnen de bestaande percelen uitbreiden met ongeveer 18 vierkante meter.

“Bijkomend voordeel is dat er ook in poortjes is voorzien, waardoor de eigenaars toegang kunnen krijgen tot hun tuin en woning”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zij zullen eerstdaags een koopverbintenis toegestuurd krijgen, waarna de akte kan volgen.” Hiermee wordt meteen ook de laatste stap gezet in het stadsvernieuwingsproject van het Gentpoortkwartier.

Brugge Openbare werken Stadsvernieuwing

Persbericht: Brugse binnenstad krijgt vernieuwde wegen en voetpaden in 2020

De stad Brugge blijft verder investeren in het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden op het Brugse grondgebied. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Deze keer pakken we een aantal straten en voetpaden in de binnenstad aan die er slecht aan toe zijn. Zo vernieuwen we in tientallen straten en pleinen de voegvullingen en waar nodig herbestraten we de rijweg (bovenbouw). De vernieuwde straten en voetpaden zullen niet alleen mooier ogen, maar verhogen ook de toegankelijkheid en het comfort.”

2020

Breidelstraat, Blinde Ezelstraat en Burg

In 2020 staat het vernieuwen van het wegdek in de Breidelstraat, inclusief De Garre op de planning. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De werken starten op 6 januari 2020 en zullen klaar zijn tegen de start van de paasvakantie. Eerst zal Fluvius 4 weken voorbereidend werk verrichten (verzwaren electriciteit) en nadien zal de aannemer het wegdek vernieuwen. Schepen Van Volcem, Fluvius en de aannemer besluiten gezamelijk een inspanning te leveren om de werken in te plannen en te beëindigen voor de paasvakantie. De drukbezochte straat moet worden herlegd. De Burg (waar vroeger Toyo Ito stond) wordt ook aangepakt, nu ligt het er drassig bij. De afwatering wordt verbeterd, voegt Van Volcem eraan toe.

Vernieuwde pleintjes

Op de Mallebergplaats creëren we een gezellig pleintje ter hoogte van het kruispunt van de Philipstockstraat/Mallebergplaats. De werken zullen starten op 20 januari en zullen van de Mallebergplaats een nog leukere plek maken om te vertoeven”, licht schepen Van Volcem toe. Ook het wegdek in de Rozemarijnstraat en het plein op de Eiermarkt worden begin februari  aangepakt. De woensdagmarkt (Genthof) en het Sint-Jansplein worden groener. Vervolgens worden ook het Kraanplein en het Zilverpand opgefrist.

Peterseliestraat, Spiegelrei en site Oud Sint-Jan

Aansluitend op deze werken komt de Peterseliestraat, tussen Potterierei en Leestenburg, aan bod. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In het najaar vernieuwen we de voegvulling van de Spiegelrei en van de toegangsweg naar site Oud Sint-Jan. Een concrete timing van bovengenoemde projecten volgt later.”  

2021

Ook in 2021 staan er verschillende projecten ingepland. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In de Sint-Amandsstraat herbestraten we het plein, vergroenen en vernieuwen we de riooldeksels.” Inspraak volgt met de handelaars in oktober of november. Ook de Sint-Jorisstraat zal ontworpen en gegund worden in 2020, de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat komen in volle uitvoering (mei 2021 afgewerkt). Verder wordt de Bargeweg voorzien van riolering voor de cactuszaal. Er is een infomoment in Novotel op 15/01/2020 voorzien tussen 16u en 20u.

Stadsvernieuwing

Wegdek ‘t Zand is Brugge onwaardig

Open VLD kaart de zeer lelijke aanleg van de banen op het Zand aan.  Brugge is zeer mooi met tal van kasseien. Nu wordt voor fietsers dikwijls een stukje in asfalt gelegd (fietsstrook). Een voorbeeld vind je in de Wollestraat.  Het Zand moet dringend opnieuw aangepakt worden.  Het Zand is een essentieel plein waar veel mensen toekomen in de stad.   Mercedes Van Volcem wou het plein opwaarderen door onder andere de Ramblas te creëren alsook een groen park achter het station en de tunnels verder te laten lopen. Nu giet men op de kasseien ondoordacht asfalt op een hoogte van zeven centimeter. Er zijn al vier rijvakken met auto ‘s die naar het hart van de stad leiden.  De stad moet dit hoog op de agenda zetten.


(meer…)

Stadsvernieuwing Wonen

Leegstaand pand kadaster wordt woonproject langs de Langerei

De leegstaande site van het vroegere Kadaster langs de Langerei in Brugge wordt een woonproject. Het gebied situeert zich tussen de Langerei, de Sint-Gilliskerkstraat en de Lange Raamstraat. Het gebouw wordt omgevormd en in tweeën verdeeld. Zo zal er in totaal plaats vrijkomen voor dertig appartementen. “De omgeving is al een echte woonbuurt, dit project zal die woonfunctie dus alleen maar ondersteunen. Het is ook goed nieuws, want het Kadaster stond lange tijd leeg”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld).

(meer…)

Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Winkelcentrum blaast Veemarkt nieuw leven in

Het nieuwe winkelcentrum V-Market, dat ondertussen drie maanden open is, is een groot succes. De Bruggelingen hebben massaal de weg gevonden naar de budgetvriendelijke winkels en de hele buurt rond de Veemarkt profiteert mee. Drie maanden na de opening van winkelcentrum V-Market, is iedereen het erover eens: de buurt rond de Veemarkt bloeit als nooit tevoren. De winkels lokken heel wat klanten en de hele buurt plukt daar de vruchten van. De parking, waar toch 260 klanten hun auto kunnen parkeren, staat vaak helemaal vol.

(meer…)

Monumentenzorg Stadsvernieuwing

Van Volcem als experte op UNESCO-debat in Amsterdam

Vandaag, dinsdag 3 april, organiseert de stad Amsterdam het publieksdebat ‘YouNESCO’. Centraal staat de betekenis van de UNESCO-status van de grachtengordel voor het dagelijks leven van de Amsterdammers. Vlaams Parlementslid en Brugs Schepen voor Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Mercedes Van Volcem werd uitgenodigd als internationale spreker. “Ook in Brugge kampen we met dergelijke cruciale vraagstukken.” reageert Van Volcem (Open Vld). Brugge organiseert eind mei zelf een colloquium ‘werelderfgoedsteden’.

(meer…)