Monumentenzorg Stadsvernieuwing Varia

Van Volcem op werkbezoek in Amsterdam

Mercedes Van Volcem gaat vandaag naar Amsterdam om er het beheer van het werelderfgoed en de monumenten te bespreken. De Burgemeester en een wethouder zullen Van Volcem samen met de commissie stedenschoon ontvangen.

“Het is de bedoeling om een beter zicht te krijgen over hoe Amsterdam omgaat met zijn Erfgoed en de ontwikkeling van de stad. We kunnen veel van elkaar leren.” aldus de schepen van Stadsontwikkeling en Monumentenzorg.

Ook enkele afgevaardigden van de dienst Ruimtelijke Ordening en de commissie stedenschoon van Brugge vervoegden Van Volcem naar Amsterdam. Op het programma staan een aantal rondleidingen en de ontvangst van de burgemeester en een wethouder.