Ruimtelijke ordening Sint-Andries Sint-Pieters

Bestaand gebouw maakt plaats voor bedrijven

Bij de herontwikkeling van een bedrijventerrein in de Dirk Martensstraat te Brugge  zal een bestaand gebouw plaats maken voor een aantal nieuwe bedrijven.  “Het bestaande bedrijfspand is totaal verouderd en beantwoordt totaal  niet meer aan de huidige bouwfysische en energetische normen. Het gebouw is praktisch niet meer bruikbaar door zijn beperkte hoogte en huidige indeling,” aldus  Schepen Mercedes Van Volcem. “Volledige afbraak is hier de beste optie.”

“Na afbraak van alle boven- en ondergrondse constructies wordt een volledige nieuwbouw opgetrokken met een maximaal nuttig gebruik van het beschikbare terrein. De nieuwbouw is zo ingeplant en ontworpen dat polyvalentie en praktisch gebruik van het gebouw, de wegenis, de parking en de open ruimte maximaal wordt benut”, vertelt Van Volcem, “het nieuwe gebouw is van klasse C en heeft zo de mogelijkheid tot maximaal gebruik binnen het GRUP.”

“Door het aanleggen van een weg op eigen terrein wordt aan de kant van de Bevrijdingslaan de mogelijkheid gecreëerd om het gebouw economisch aantrekkelijk te maken voor potentiële gebruikers (zichtbaarheid). Er wordt een in- en uitrit voorzien voor deze interne wegenis die tevens de brandweg is en toegang geeft tot elk deel van het schakelgebouw. Het gebouw is uniform qua vorm en kleur en is voorzien van voldoende poorten en ramen.”