Ruimtelijke ordening

Informatievergadering werken BLOSOterrein 7 juni

Op 7 juni is er om 20u een informatievergadering over de werken op het BLOSO-terrein te Assebroek.


De originele Gemene Weidebeek liep tussen de eigendommen in de Speelpleinlaan en de gronden van Bloso en was de gemeentegrens tussen Assebroek en Sint-Kruis. Alle huizen werden op deze beek aangesloten. Naarmate deze beek belangrijker werd voor de afvoer van het afvalwater, werd de beek ingekokerd. Het werd één van de hoofdriolen van Assebroek. Er ligt op dit ogenblik een riool diameter 1200 mm waarvan de stad Brugge het onderhoud op zich neemt. Het opwaartse gedeelte van de Gemene Weidebeek (achter de woningen Vondelstraat vanaf nummer 103) loost echter nog steeds in deze riool en dient afgekoppeld te worden. Om de gronden achteraan de Speelpleinlaan te draineren, worden deze werken gecombineerd met het aanleggen van een afwateringsgrachtje zodat ook alle aangelanden hierop kunnen aansluiten. Deze werken gebeuren volledig op gronden van Bloso maar toch willen we de bewoners informeren vermits de omheining ook wordt vernieuwd op de grens van hun perceel. Deze werkzaamheden brengen geen verkeershinder met zich mee, eisen een korte uitvoeringstermijn en zijn voorzien nà de opening van het nieuwe gedeelte van het Bloso-centrum in september aanstaande.

We stellen graag dit project aan u voor op een informatievergadering op 7 juni a.s. om 20 u. in het restaurant van het Bloso-centrum Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek. Het restaurant bevindt zich op de eerste verdieping en is ook bereikbaar met de lift.