Ruimtelijke ordening

Nieuwe bestemmingen voor boerderijen in agrarisch gebied

Steeds meer boerderijen staan leeg omdat de exploitant zijn agrarische activiteiten stopzet.
In de nieuwe regelgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) wordt de mogelijkheid voorzien om in bepaalde gevallen een nieuwe bestemming in te vullen buiten de zuiver agrarische activiteiten of de para-agrarische activiteiten.
Met deze folder wil Mercedes Van Volcem verduidelijking verstrekken inzake de bestaande mogelijkheden tot bestemmingswijziging en inzake de geldende regelgeving.

Brochure_mogelijkheden in agrarisch gebied (PDF)