Ruimtelijke ordening

Projecten en studies Dienst Ruimtelijke Ordening

De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf  binnen de termijnen afgehandeld worden.  In het jaarverslag 2011 verduidelijkt men de projecten en studies van de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Belangrijke projecten en/of studies waarbij de Dienst Ruimtelijke Ordening betrokken is (o.a. een adviserende taak heeft)

  • Derde spoor tussen Brugge en Dudzele
  • Geïntegreerd kustveiligheidsplan
  • Landinrichtingsproject – mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge – ontwerp inrichtingsplan A11
  • Aanduiding ankerplaatsen Maleveld en kasteel van Male
  • Opmaak masterplan Klein Appelmoes in overleg met het Team Vlaamse Bouwmeester)
  • Architectuurprijs Brugge 2011
  • Strategisch haveninfrastructuurproject
  • Vormingsstation Zwankendamme incl. buffering
  • NX
  • Regio-enveloppe WVI – omgeving politiecommissariaat

Stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen.

Aantal ingediende dossiers in 2011 per sector en per dossiertype.

dossiertype Geen UNESCO NOORD OOST WEST TOTAAL
stedenbouwkundige attesten 2 7 11 10 30
stedenbouwkundige inlichtingen 2 1 3
stedenbouwkundige uittreksels 11 801 728 803 721 3064
stedenbouwkundige aanvragen 1 657 369 388 347 1762
verkavelingen 6 17 26 49
uittreksels vergunningenregister 2 2
bouwmisdrijven 10 294 73 82 88 547
infovragen 35 263 188 141 132 759
kunstige herstellingen 1 45 3 7 4 60
leegstand 6 76 4 86
meldingen 2 15 24 27 68
splitsingen 3 23 39 48 29 142
vastgoedinfo 1 1
totaal 70 2166 1428 1525 1384 6573

Aantal stedenbouwkundige dossiers vergund in 2011 per sector per aard.

Aard van aanvraag UNESCO NOORD OOST WEST TOTAAL
Andere 245 72 58 43 418
Nieuwbouw bijgebouw 11 12 25 31 79
Nieuwbouw eengezinswoning 6 15 43 33 97
Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 3 7 3 5 18
Nieuwbouw handel, horeca, diensten 3 8 2 2 15
Nieuwbouw industrie, ambacht 12 1 3 16
Nieuwbouw infrastructuren 2 8 4 7 21
Nieuwbouw kantoren 3 3
Nieuwbouw land-en tuinbouw 4 1 1 6
Nieuwbouw meergezinswoning 4 4 8 1 17
Nieuwbouw toerisme en recreatie 1 1
Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen 39 14 12 14 79
Reliëfwijziging 2 5 4 5 16
Slopen bijgebouw 8 6 9 2 25
Slopen eengezinswoning 1 6 2 4 13
Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 2 2 2 3 9
Slopen handel, horeca 1 6 1 8
Slopen industrie, ambacht 2 2 3 7
Slopen infrastructuren 2 2
Slopen land- en tuinbouw 2 1 3
Slopen meergezinswoning 1 1
Slopen toerisme en recreatie 2 2
Vellen hoogstammige bomen 2 2
Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw 5 4 4 4 17
Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning 149 98 139 98 484
Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 8 3 6 2 19
Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten 47 9 13 13 82
Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht 19 1 6 26
Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren 1 2 2 5
Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren 2 2 3 1 8
Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw 6 4 2 12
Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning 22 8 7 2 39
Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie 1 2 3
Voor parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens 5 8 1 3 17
Voor plaatsen van verplaatsbare inrichtingen voor publicitaire doeleinden 1 1
TOTAAL 569 348 354 300 1571

Verkavelingen

In 2011 werden 20 nieuwe verkavelingen goedgekeurd (zie tabel), die in totaal 81 nieuwe kavels bevatten. 19 verkavelingen werden gewijzigd.

Tabel: nieuwe verkavelingen in 2011

nr. ligging datum kavels
0901 Ten Boomgaard, Rijselstraat 24/06/2011 2
1009 Ter Looigemweg 21/01/2011 2
1011 Kooidreef 04/03/2011 2
1013 Invalidenstraat 04/02/2011 5
1014 Alfons de Baeckestraat 06/05/2011 2
1016 Dampoortstraat 10/06/2011 2
1017 De Linde, Vijversdreef 22/02/2011 2
1101 Sint-Michielslaan 29/03/2011 2
1103 Kooidreef 02/09/2011 2
1105 Lange Molenstraat 02/09/2011 19
1106 Weidestraat 09/09/2011 9
1109 Doornstraat 07/10/2011 2
1110 Bos en Lommer, Maalse Steenweg 09/09/2011 2
1111 Mariënhovedreef 14/10/2011 7
1112 Van Leeg tot Zand 21/10/2011 2
1114 Lodewijk van Malestraat 10/11/2011 4
1115 Blankenbergse Dijk 18/11/2011 4
1117 Bosdreef 25/11/2011 4
1118 Sint-Kruisstraat 25/10/2011 4
1120 Eigen-Heerdlaan 09/12/2011 3

Bouwcontroles – Openbare onderzoeken

Dagelijks worden door de dienst Ruimtelijke Ordening om diverse redenen controles of nazicht uitgevoerd bij private bouwwerken. Er wordt nagekeken of men in het bezit is van een geldige stedenbouwkundige vergunning en of de werken conform de goedgekeurde plannen zijn. Controles gebeuren ook bij klachten door omwonenden of op vraag van de politie, het parket of andere diensten.

Voor bepaalde aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning dient een openbaar onderzoek georganiseerd te worden. De dienst Ruimtelijke Ordening gaat ter plaatse na of er voldaan werd aan de voorwaarden van openbaarmaking.

Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Op vraag van de Vlaamse overheid actualiseert de dienst Ruimtelijke Ordening de inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De inventaris bevatte op 31 december 2011 42 bedrijfsruimten die als leegstaand en/of verwaarloosd geregistreerd stonden. In 2011 werden 25 bedrijfsruimten geschrapt.