Ruimtelijke ordening Sint-Pieters

Sint-Pieters mooier maken: opmaak RUP Rustenburg

Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge zijn we momenteel bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de herziening van het BPA Rustenburg, dat dateert uit 1992. Het betreft het gebied gelegen tussen de Steenkaai, de spoorweg, Tempelhof en de Blankenbergse Steenweg.

Bij de opmaak van dit RUP wordt nagedacht over volgende punten:

–                       een kwalitatieve ontwikkeling van de zone langs de Steenkaai tot een waterfront;

–                       de ontwikkelingsmogelijkheden van enkele binnengebieden: het gebied rond de Lidl (verhuis), de site van de borstelfabriek (behoud waardevolle gebouwen), binnengebied tussen Wijnenburgstraat en Kanunnik Duclosstraat (parkeermogelijkheid),.;

–                       het verruimen van de toegelaten functies langs de steenwegen;

–                       het actualiseren van verouderde en/of beperkende voorschriften.

Hierover wordt op 8 mei 2012 een info- en inspraakvergadering georganiseerd. Ik zal er samen met de bevoegde ambtenaren de plannen toelichten. Alle opmerkingen en suggesties worden daarna meegenomen naar een volgende stap waarin de plannen aangepast worden tot een ontwerp.

De info- en inspraakvergadering begint om 20.00 uur en gaat door in De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221 te 8000 Brugge.

Aan allen die met deze omgeving begaan zijn, er wonen, werken of plannen hebben, dit is een avond om uw visie kenbaar te maken, dus wees er bij !

Ikzelf ben opgegroeid in Sint-Pieters en ik droom er van om de Blankenbergse Steenweg van het eindpunt tot aan Viaene Center op te waarderen, mooie groene voortuinen, bomen, noem maar op.