Ruimtelijke ordening

Verdere uitbreiding van het AZ Sint-Jan Ziekenhuis

“De toekenning van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het optrekken van een nieuwbouw gebouw labo’s, operatiekwartier en technische ruimte is een feit” zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Na de Stad heeft ook Ruimte & Erfgoed deze aanvraag goedgekeurd.”
Het betreft dus een nieuwbouw van labo’s, operatiekwartier en technische ruimte bovenop en uitkragend ten opzichte van het bestaand gelijkvloers volume (spoedafdeling).

De aanvraag is gelegen in een zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. De projectsite maakt deel uit van een multifunctioneel complex omvattende het Algemeen Ziekenhuis St.-Jan dat in 1976 geconcipieerd is als een hoogbouw in V-vorm, de hoofdzetel van het OCMW en een kinderdagverblijf.

De site omvat tevens belangrijke parkeerruimtes, interne wegenis en omgevingsaanleg. De werken gebeuren aan de noord-oostelijke vleugel van het ziekenhuis, ter hoogte van de huidige spoedafdeling.
De projectsite is gelegen langs de Expresweg N31 en is vrij makkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.

De labo’s worden over 3 verdiepingen verspreid, een operatiekwartier en de technische verdieping, met terugliggende gevelvlakken, komen op respectievelijk de vierde en vijfde bouwlaag. Het bestaande gebouw wordt dus opgetrokken met 5 bouwlagen tot 6 bouwlagen en tot een dakrandhoogte van ca. 25.00m.
In westelijke richting wordt aansluiting gezocht met de bestaande bebouwing door middel van een smal passerelle-volume.
De gevels worden op verdiepingsniveau gelaagd afgewerkt met enerzijds beglazing (met of zonder motieven) en anderzijds met architectonisch wit beton, het technische niveau wordt afgewerkt met zwart gelakte metalen roosters. Door gebruik te maken van binnenvides ter hoogte van de buitengevels wordt gezorgd voor een optimale natuurlijke binnenbelichting.

Het ontwerp resulteert in een volumewerking en beeldvorming die zich door de gehanteerde lijnwerking en gelaagdheid op een sobere manier integreert in het totaal ziekenhuiscomplex. De hedendaagse, transparante en afgeronde vormgeving zorgen wel voor een originele toets binnen het geheel zonder zich er evenwel van te distantiëren.

“Ook op medisch gebied blijf Brugge niet stilstaan” aldus de Schepen “medische vooruitgang, een betere ziekenzorg heeft als gevolg dat mensen langer leven, dat willen we toch allemaal !”