Ruimtelijke ordening

Werken voor verbeterde bescherming zwakke weggebruiker langs Maalse Steenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid gaf de bvba Norré – Behaegel uit Westende de opdracht werkzaamheden uit te voeren die ervoor moeten zorgen dat voetgangers en (brom)fietsers op een veiliger manier de Maalse Steenweg kunnen oversteken. Van maandag 4 tot vrijdag 15 februari brengt de aannemer op acht plaatsen tussen De Mote en de Vossensteert op de middelste rijstrook middengeleiders aan met tussenin een opstelzone voor voetgangers en (brom)fietsers. 

Hoewel er hier geen sprake is van een echte oversteekplaats met zebrapad, zorgen de middengeleiders ervoor dat het verkeer de middelste rijstrook niet kan gebruiken, en kan de zwakke weggebruiker de baan in twee bewegingen oversteken. De aannemer brengt deze markeringen aan ter hoogte van huisnummer 94-96, 153 (Movie Max), 171 (ACV), 197 , 227, 328A (Dumpi Mart), 287 en 301. Er wordt slechts op één plaats tegelijk gewerkt. Gezien de werkzaamheden zich beperken tot de middenstrook, kan het verkeer in beide rijrichtingen steeds ongehinderd door.

Van maandag 18 februari tot vrijdag 15 maart worden er dan aanpassingen uitgevoerd ter hoogte van de kruispunten van de Maalse Steenweg met de Altebijstraat en met de Prins Albertstraat, met als bedoeling ook daar het dwarsen van de Maalse Steenweg voor fietsers en voetgangers veiliger te laten verlopen. Tussen de beide kruispunten wordt er in de middenstrook , ongeveer ter hoogte van de huidige groene paaltjes, een middengeleider aangebracht, gelijkaardig als op de acht voormelde plaatsen. Om een optimale veiligheid te verzekeren, gebeuren volgende aanpassingen in drie fasen :

fase 1 : tussen het kruispunt met de Altebijstraat en de aan te leggen oversteek wordt het huidig éénrichtingsfietspad richting Sijsele aangepast naar een tweerichtingsfietspad

fase 2 : tussen het kruispunt met de Prins Albertstraat en de aan te leggen oversteek wordt het huidig éénrichtingsfietspad richting Kruispoort aangepast naar een tweerichtingsfietspad

fase 3 : aanbrengen van de middengeleider op de middenstrook.

In fase 1 is de Altebijstraat onderbroken tegenaan de Maalse Steenweg. Het verkeer vanuit de richting Nijverheidsstraat volgt vanaf het kruispunt met de Speelpleinlaan de ring om de Maalse Steenweg te bereiken. Het verkeer in de Maalse Steenweg met bestemming Altebijstraat volgt een omleiding via de Assebroeklaan en de Speelpleinlaan.

In fase 2 is de Prins Albertstraat doodlopend tegenaan de Maalse Steenweg. Het verkeer van de Maalse Steenweg met bestemming Prins Albertstraat rijdt om via de ring en de Moerkerkse Steenweg. Het verkeer vanuit de Prins Albertstraat volgt een omleiding via de Driekoningenweg en de Prins Leopoldstraat naar de Maalse Steenweg.

Tijdens fase 1 en 2 wordt er voor de voetgangers en fietsers een veiligheidsdoorgang van 2 meter ingericht op de rijbaan. In fase 3 zijn het voetpad en de nieuw aangelegde stukjes fietspaden gewoon te gebruiken.

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan deDienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

Op www.bruggebereikbaar.be vindt u informatie over de meeste wegwerkzaamheden op Brugs grondgebied.