Sint-Andries Stadsvernieuwing

‘Platse’ van Sint-Andries krijgt stukje stadsvernieuwing

Vandaag werd de aanvraag voor de de sloop van een bestaande pand in de Gistelse Steenweg  473 goedgekeurd.  Het pand ligt in het centrum van Sint-Andries, nabij de hoek van de Gistelse Steenweg met de Koning Leopold III-laan. “Na de sloop zal een vervangend nieuwbouwproject volgen, met kantoren en bovenliggende woongelegenheden. Er worden ook veertien parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor veertien fietsen voorzien. Een leegstand pand die adem krijgt.” stelt Van Volcem. “Het centrum van een deelgemeente is belangrijk en leegstand is een sluipende sloper.”

Niet alleen dit pand maar ook de buurt zal een nieuwe look krijgen. Het vroegere café Les Amigos wordt weldra ook gesloopt en voorzien van aan nieuwbouw. Ook de hoek met de Pastoriestraat is voorwerp van een aanvraag.  “Sint-Andries zal dus mooier worden.” stelt Van Volcem Mercedes

De voorgestelde vervangingsnieuwbouw wordt opgetrokken in een sobere, hedendaagse vormgeving en refereert naar het markante volume van het neoclassicistische gemeentehuis aan de overkant van het plein.

Na een constructieve samenwerking met de eigen diensten kwam een aanvaardbaar ontwerp voor deze strategische plaats tot stand van Buro II. Het ontwerp zal voor een homogener karakter van de zuidelijke pleinwand zorgen en het werd als kwalitatief genoeg beschouwd om het bestaande pand -opgenomen op de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed- te vervangen, gelet op de geringe erfgoedwaarde van het gebouw. Deze visie werd ondersteund door de cel Erfgoed van de Vlaamse Overheid.