Brugge

Sint-Gillis: ontwerp van de toekomst

BRUGGE – In 2000 werd de Brugse binnenstad door UNESCO erkend als werelderfgoed als eindpunt van een jarenlange voorbereiding. Na het Begijnhof en het Belfort was de erkenning van de Brugse binnenstad het derde werelderfgoedlabel dat Brugge te beurt viel. Drie troeven verdienden die erkenning: het waardevol bouwkundig erfgoed, het authentiek en integer middeleeuws stadsweefsel en het feit dat Brugge de geboorteplaats is van de Vlaamse Primitieven. Naast de eer die de erkenning met zich meebracht, kwam er ook een grote verantwoordelijkheid: het behoud en beheer. Het deelplan voor het stadskwartier Sint-Gillis is de derde in zijn soort naast West-Brugge en het deelplan Ezelstraatkwartier.

De deelplannen worden uitgebouwd op basis van historisch onderzoek, inventarisatie, evaluatie en projectieplannen. Een nieuwe pijler die waar aandacht voor is anno 2021 is duurzaamheid en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het plan van Sint-Gillis heeft een antwoord klaar op dringende klimaatuitdagingen zoals hittestress, wateroverlast en droogte en dat in het specifieke historische stedenbouwkundige kader van de binnenstad.

Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek op de wijk vanuit een brede benadering werpt een duidelijk beeld op de evolutie van de wijk en laat toe om de groei en de evolutie van het stadskwartier beter te begrijpen. Dit onderzoek steunt op de dienst Monumentenzorg en Erfgoed van de stad Brugge die reeds over heel wat vruchtbare kennis beschikken van zowel historisch kaarten beeldmateriaal als literatuur.

Geïntegreerde analytische benadering

Dit gedeelte gaat dieper in op het huidig functioneren en de ruimtelijke context van de wijk Sint- Gillis. Deze analyse steunt gedeeltelijk op de methodologie toegepast bij de reeds uitgevoerde deelplannen. Volgende onderdelen komen aan bod: verharde ruimte, groenblauw weefsel, sociale ruimte, mobiliteit en hernieuwbare energie.

Strategische projecten

Door middel van ontwerpend onderzoek wordt er op zoek gegaan wat de duurzame visie op de wijk kan betekenen voor een aantal strategische locaties in de wijk. Door een zoom op strategische plekken wordt aangetoond wat een ruimtelijke doorvertaling van deze krachtlijnen kan betekenen voor concrete plekken in de wijk Sint-Gillis. Deze ontwerpoefening legt heel wat kansen bloot en biedt inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.