Brugge

Site Catherina Press maakt plaats voor 25 woningen

“De Stad Brugge maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de herziening van het BPA Tempelhof, dat dateert uit 1995. Het betreft het gebied gelegen tussen het Tempelhof, de Oostendse Steenweg, de spoorweg, de oude spoorweg naast de Palingstraat en de Blankenbergse Steenweg”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

 

“Hiermee willen wij de mogelijkheid scheppen om een woonproject op de leegstaande site Catherina Press te realiseren, op een oppervlakte van ca. 7.000m² kunnen ongeveer 25 woonentiteiten gecreëerd worden, op die manier hoeven we geen openruimte aan te snijden. Dit is slimme ruimtelijke ordening !” aldus Van Volcem. “Na onderzoek is het de bedoeling om ook de noden van het sportpark Tempelhof in te vullen (uitbreiding), de functiemogelijkheden binnen de woonzones  langs Tempelhof en Blankenbergse Steenweg te verruimen, want dit is een mooie locatie, dicht bij de binnenstad en Expressweg en het station van St.-Pieters. Ook de verdere uitwerking van de fiets- en wandelverbinding op de voormalige spoorwegbedding naast de Palingstraat kan in dit RUP worden uitgewerkt.”

 

Op 18 juni 2012 vond over het voorontwerp RUP Tempelhof (versie mei 2012) een informatie- en inspraakvergadering plaats in De Dijk te Sint-Pieters. De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) gaf op 27 juni een advies. Alle opmerkingen werden onderzocht, het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 9 november 2012 beslist om het voorontwerp RUP op enkele punten bij te stellen. De plenaire vergadering gaat door in december 2012, in januari 2013 volgt de voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad, in het voorjaar 2013 wordt over het ontwerp een openbaar onderzoek georganiseerd en in het najaar 2013 volgt de definitieve vaststelling van dit RUP.