Brugge

Spinolarei krijgt na jaren leegstand herbestemming

In het Schepencollege werd de vergunning verleend voor de restauratie van het pand Spinolarei 17. Er komen vier appartementen. Ook Spinolarei 16 kreeg een vergunning om vijf appartementen te realiseren.

Het ganse complex bestaat uit twee beschermde monumenten,  op de Spinolarei 16 (twee bouwlagen)- en Spinolarei 17 (drie bouwlagen), het koetshuis in de Hoornstraat en de panden Hoornstraat 5 en 7 en tussenliggende volumes en open ruimte.

Voor het overige blijft het totaalproject ongewijzigd, de vier nieuwbouwwoningen aan de Hoornstraat zijn reeds uitgevoerd. Op het binnengebied worden 17 parkeerplaatsen voorzien.

“Deze panden aan de Spinolarei zijn beiden beschermd als monument en gelegen binnen een beschermd stadsgezicht,” zegt Schepen Van Volcem, “Ze staan reeds geruime tijd leeg nadat de vroegere schoolfunctie verdween. Een respectvolle herbestemming was dringend noodzakelijk om verder verval van deze waardevolle gebouwen en interieurs te voorkomen. ”