Brugge

Stad doet heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving

De Nieuwe Sint-Annadreef, de Heesterlaan, de Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat worden heraangelegd. In Sint-Andries worden twee wijken aangepakt deze legislatuur. De wijk rond Blijmare en de wijk rond de Bremlaan achter het Olympiastadion. In de wijk achter het Olympiastadion en tussen de Doornstraat en Gistestelsteenweg worden de Nieuwe Sint-Annadreef, Heersterlaan, Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat heraangelegd. De start van de werkzaamheden (nutsvoorzieningen) is gepland begin mei 2022 en zal in elf verschillende fasen verlopen.

Prioriteit bomenbehoud in de mooie dreven

De wijk wordt gekenmerkt door prachtige monumentale bomen in de Bremlaan en in de Nieuwe Sint-Annadreef. De wijk is heel mooi door de paden, de prachtige bomen, het vele groen in de wijk. De riolering is aan vernieuwing toe, maar via een specifieke techniek zullen de bomen behouden worden. De oude riolering wordt gerenoveerd via een ‘re-lining techniek’ zodat de boomwortels niet geschaad worden (*). Dit is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor ongeveer een 30 tal jaar wordt verlengd. “Zonder deze techniek zouden de bomen het niet overleven”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat zou echt zonde zijn. We onderzoeken of dit ook mogelijk is in de Koolkerkse Steenweg. In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat wordt immers een rioolrenovatie uitgevoerd door middel van een koustechniek. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat na een routinecontrole gebleken is dat de riolering in slechte staat is en dat de bovenbouw aan vernieuwing toe is.”

In de Heidelaan en de Heesterlaan worden de rioleringen niet gerenoveerd maar volledig vernieuwd naar een gescheiden stelsel. “We plannen ook een volledige heraanleg van de bovenbouw van alle straten. De voetpaden in de Nieuwe Sint-Annadreef en Bremlaan worden vernieuwd en aan één zijde van de weg aangelegd. Er komt ook een infiltratiezone op het centrale plein in de nieuwe Sint-Annadreef voor maximale ontharding.”

De voetpaden of verbindingspaden tussen de dreven worden ook vernieuwd in geveegd beton. Er komen verschillende zitbanken, afvalmanden en fietsstaanders.  De bushaltes worden meer toegankelijk gemaakt.

“In de Heesterlaan werden de bomen vervangen doordat de berken al veel vitaliteit verloren hadden. In deze straat komen er kleinere bomen die meer passen in de woonwijk op verzoek van de bewoners”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er wordt ingezet op afwatering naar de groenstroken zodat het regenwater maximaal kan infiltreren. De aanleg is dus toekomstproof. De gazonstroken worden ook vergroot.

De rijweg zelf wordt aangelegd in asfaltverharding met een mooie centrale kasseistrook zodat de dreven een mooie uitstraling behouden. “In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Dopheidestraat, Gagelstraat en Krakkestraat dienen de inwoners op perceelsniveau te ontdubbelen en regenwater maximaal te infiltreren op eigen terrein. De particulieren dienen af te koppelen. De Stad zal een aannemer ter beschikking stellen en deze kosten op zich nemen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Aanpassingen ontwerp op basis van de twee bewonersvergaderingen

Burgemeester Dirk De fauw: “In de laatste bewonersvergadering die plaatsvond in september 2021 in SBSO De Varens werden de laatste opmerkingen meegenomen om het ontwerp te kunnen finaliseren. De bewoners wilden vooral meer parkeerplaatsen behouden in de straten. Er kwamen 28 parkeerplaatsen bij ten opzichte van het oorspronkelijke plan.”

Fasering van de werkzaamheden

“De werkzaamheden worden in elf fasen uitgevoerd om de toegankelijkheid te  verzekeren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De concrete data kunnen pas bekendgemaakt worden nadat de werkzaamheden zijn gegund. Op maandag 31 januari 2022 ligt het dossier ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De start is gepland in mei 2022.

 • FASE 1: riolerings- en wegwerkzaamheden Heidelaan
 • FASE 2: riolerings- en wegwerkzaamheden Heesterlaan
 • FASE 3: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Doornstraat tot aan Nieuwe Sint Annadreef nr. 40
 • FASE 4: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Nieuwe Sint Annadreef nr 40 tot Krakkestraat
 • FASE 5: wegwerkzaamheden Krakkestraat
 • FASE 6: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • FASE 7: wegwerkzaamheden Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • FASE 8: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • FASE 9: wegwerkzaamheden Bremlaan tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint Annadreef
 • FASE 10: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • FASE 11: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

(*) Fasering van de rioolrenovatie

De rioolrenovatie in de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat wordt uitgevoerd door middel van een koustechniek (relining). Dit is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor ongeveer een 30 jaar wordt verlengd.

 • FASE 1 Gagelstraat & Dopheidestraat
 • FASE 2 Nieuwe Sint-Annadreef
 • FASE 3 Bremlaan & pad Heidelaan

De rioolrenovatie heeft weinig hinder voor de bewoners en het verkeer.

Prijs

De prijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 3.230.875,43 euro (excl. btw) (3.587.577,39 euro incl. btw).

 • 1.532.319,65 euro – ten laste van TMVW-AquaRio
 • 1.698.580,78 euro (excl. btw, hetzij 2.055.282,74 euro incl. btw) ten laste van Stad Brugge

De uitvoeringstermijn bedraagt 170 werkdagen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.