Brugge Ruimtelijke ordening

Stad werkt achterstand in bouwdossiers weg

De dienst Ruimtelijke Ordening heeft haar achterstand inzake bouwvergunningen grotendeels weggewerkt. Het aantal is gezakt van vierhonderd vier jaar geleden naar 24 nu. ‘Maar dat heeft bloed, zweet en tranen gekost’, reageert schepen Van Volcem(Open Vld).

Op dit moment zijn er nog 24 ‘laattijdige’ bouwdossiers over. Het gaat om bouwaanvragen die al hadden moeten zijn afwerkt, maar die uit tijdsgebrek nog niet behandeld zijn door de dienst Ruimtelijke Ordening. Die bouwprojecten lopen dus vertraging op.

‘Dat aantal is een fikse verbetering tegenover vier jaar terug: toen zaten we nog met vierhonderd dossiers achterstand, twee jaar geleden ging het om meer dan 250 dossiers’, zegt Van Volcem.

Wie nu in Brugge een huis wil bouwen of verbouwen, moet gemiddeld 66 dagen wachten op een vergunning. ‘De belangrijkste reden voor het wegwerken van de achterstand is dat we met Brugge nu ontvoogd zijn: we hoeven geen advies meer te vragen aan de Vlaamse overheid’, zegt Van Volcem. ‘We moeten nu binnen de 75 dagen een dossier afwerken, anders betekent dat automatisch een weigering van de aanvraag.’

Door de druk van die wettelijke termijn en ook met de enorme stapel achterstand die moest worden weggewerkt, lag de werkdruk zeer hoog. ‘Het heeft bloed, zweet en tranen gekost’, meent Van Volcem. ‘Er is een enorme berg werk verzet zonder dat er personeel is bijgekomen. De ambtenaren wilden zelfs op zaterdag komen werken, of tot ‘savonds laat.’

‘Bij moeilijke dossiers houden we nu elke maand een driepartijenoverleg, samen met de bouwheer en iemand van de Vlaamse overheid’, zegt Van Volcem. ‘En ook over grote projecten, zoals die van het project Julien Saelens in Assebroek (waar 250 woongelegenheden komen, red.) of de leegstaande Weylerkazerne in de binnenstad, houden we overleg om iedereen te verzoenen. Zo kunnen we het aantal weigeringen of eindeloos durende procedures beperken.’

Bron:  Het Nieuwsblad.