Brugge

Vlaamse Bouwmeester kiest voor Brugge

Schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld) heeft de Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen naar Brugge gehaald.  Zowel de Unescoproblematiek werd aangekaart alsook een tocht door Brugge om de bouwmeester te overtuigen voor de lopende projecten in de Peterseliestraat en op de schietstand te Assebroek.

De Vlaamse bouwmeester moet in gans Vlaanderen een langetermijnvisie ontwikkelen voor een architecturaal kwalitatieve leefomgeving.  Bovendien selecteert hij tevens een aantal projecten in Vlaanderen die hij wil begeleiden.

Van Volcem had als Vlaams Parlementslid en schepen van ruimtelijke ordening een gesprek in Brussel met de bouwmeester teneinde zijn interesse te wekken voor de stad.

Nadien volgde ook een lunch met de burgemeester Patrick Moenaert en Van Volcem.  “In februari ging ik een dag op stap met de bouwmeester in Brugge en werden alle plannen toegelicht”. De bouwmeester besloot enkele projecten in Brugge te selecteren.

“Dhr. Swinnen had een grote interesse en engageerde zijn tijd voor de schietstand TIR en de ontwikkelingen in de Peterseliestraat. Ook het nieuw stadskantoor en de veranderingen bij Klein Appelmoes wil hij begeleiden. Ik ben tevreden dat de stad hem boeit en ook de burgemeester genoot van de aandacht.”

In het Militair Hospitaal in de Peterseliestraat te Brugge en op de voormalige schietstand (TIR) in de Oude Kortrijkstraat nabij de Baron Ruzettelaan te Assebroek, zullen er betaalbare woningen (huur en koop) worden gerealiseerd. Het is belangrijk dat er een goede architectuur komt, stelt Van Volcem.

“We hebben ervoor gekozen om de Vlaamse Bouwmeester van in de beginfase bij deze projecten te betrekken,” besluit Mercedes Van Volcem, “zodat meteen de goede denkpistes worden bewandeld. De Bouwmeester zal dan ook kunnen betrokken worden in de opstelling van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Dit past ook allemaal in het kader van het Woonbeleidsplan van de Stad Brugge, waarin voor het wonen van jonge gezinnen in onze stad bijkomende ruimte wordt gevraagd.” Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen reageerden zeer positief.   Ik hoop eveneens dat er E peil 60 wordt gehaald.

Eind vorig jaar werd door de Stad de voormalige TIR aangekocht voor de som van 2.500.000 EUR en begin dit jaar werd dan ook het Militair Hospitaal in de Peterseliestraat verworven voor de som van 4.110.000 EUR.

Op beide sites zal een zone voorzien worden voor openbaar parkgebied.

Op vraag van schepen Mercedes Van Volcem heeft het schepencollege eerder beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te laten maken voor de beide sites waarbij de bestemming definitief tot wonen en open ruimte wordt vastgesteld. De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een bureau voor het opmaken van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen is bijna rond.

Het moet de bedoeling zijn, zegt schepen Mercedes Van Volcem, dat deze sites een meerwaarde geven aan de ontmoetingsruimte voor de mensen uit de omgeving via het creëren van een groene long, maar ook de kans geven aan jonge gezinnen om in het centrum van Brugge en in de onmiddellijke nabijheid in Assebroek betaalbaar te wonen in een comfortabele omgeving.

“Ook moet aandacht gaan naar de mobiliteitsproblematiek en de uitbreiding van speelgelegenheid voor de jeugd en parkeerfaciliteiten voor omwonenden. Om deze belangrijke strategische stadsvernieuwingsprojecten tot kwalitatief hoogstaande projecten te doen uitgroeien”.

Twee leegstaande kazernes worden dus een woonproject.  Er wordt dus goed omgegaan met de ruimte.