Brugge

Stadsbestuur schendt wet op overheidsopdrachten bij aankoop en exploitatie busschuilhuisjes

In 2010 sloot de Stad Brugge een overeenkomst met de firma JC Decaux voor het leveren, plaatsen en onderhouden van o.a. bushaltes en het exploiteren van reclamepanelen. De toewijzing omvat een jaarlijkse vergoeding voor de stad. Hier is echter een dispuut ontstaan tussen de stad en de betreffende firma over de BTW-heffing die al dan niet inbegrepen was. “De wetgeving voorziet steeds bedragen zonder BTW. De stad staat heel duidelijk in de sterkste schoenen en trekt juridisch aan het langste eind.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem (Open Vld). De stad besloot in gesprek te gaan met de firma en sloot een vorm van minnelijke schikking af. “Dit is een zeer slechte dading. Ze respecteert de wet op de overheidsopdrachten niet. De stad laat zonder grondige reden jaarlijks zo’n 50 000 euro aan zich voorbijgaan en verlengt bovendien het contract met 3 jaar. Dit is gewoon slecht besturen. Hiermee verkwist de stad 500 000 euro.” reageert Van Volcem.

“Het BTW wetboek merkt als belastbare materie aan alles wat de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen inclusief belastingen maar exclusief de BTW zelf. De BTW is dus verschuldigd op al datgene wat de ene partij contractueel moet ontvangen van de andere partij.”

Onbehoorlijk bestuur

De wet op de overheidsopdrachten is kennelijk geschonden en de stad laat zeer onzorgvuldig geld vallen zonder enige reden. Open Vld keurde het voorstel in de gemeenteraad af. “Door de verlenging kregen andere bedrijven niet de kans om ook in te tekenen op deze mogelijkheid die de stad biedt voor het exploiteren van zijn publieke ruimte. Dit kan de inkomsten van de stad verhogen.”  reageert Mercedes Van Volcem.

“De dading (minnelijke schikking) voorziet dat JC Decaux voor 210 000 euro campagne mag voeren op haar 20m² meter borden voor de stad en nieuwe schuilhuisjes bouwt voor 120 000 euro.  Voor beide zou een openbare aanbesteding moeten plaats vinden. Men verlengde zelf het contract voor het voorzien van publiciteit in de schuilhuisjes met 3 jaar tot 2020. Dit aan het verlaagde tarief, waardoor de stad nog eens inkomsten misloopt.”

“Als professioneel onderhandelaar met alle overheden weet de firma JC Decaux al te goed dat het om bedragen gaat exclusief BTW. De administratie gaf zelfs negatief advies over deze dading omdat de Bruggeling daardoor in totaal bijna 1 miljoen euro misloopt.”

“De firma doet dus dubbel voordeel. Er is immers afgesproken dat de firma de helft van de misgelopen inkomsten vergoed met diensten in natura, geleverd door dezelfde firma, en zelfs met uitbreiding van het contract.  Het zou van behoorlijk bestuur getuigen om de gederfde inkomsten zoveel mogelijk trachtten te recupereren en nadien alle ondernemingen de kans te geven om een bepaalde opdracht uit te voeren. De stad laat zich dus 2 keer in de voet schieten.” besluit van Volcem.

Open Vld heeft bijgevolg bezwaar ingediend bij de gouverneur over de manier van werken en vraagt de vernietiging van de dadingsovereenkomst.