Brugge

Vlaanderen voert geen fiscaal beleid – Open VLD wil woonkorting voor iedereen

De Vlaamse Regering liet al wat ballonnetjes op omtrent de woonkorting die ze wou invoeren. De bevoegdheden die de Vlaamse Regering (N-VA/SP.A/CD&V) heeft, laat Vlaanderen liggen. De N-VA maakt allerminst het verschil. Ze schafte zelfs de jobkorting af (wie werkt moet vooruitgaan is voor hen enkel een slogan).

De kracht van verandering blijft uit.  Nooit waren wachtlijsten zo lang. Stilstand in heel wat essentiële dossiers zoals Oosterweel, Seine Schelde West, …., en het traject om sneller tot een vergunning te komen bij een investering blijft uit. Vlaanderen wordt door de zesde staatshervorming  ook bevoegd voor de woonbonus.  De Vlaamse Regering stelde dat de woonbonus behouden blijft.

Vlaanderen is nu reeds bevoegd om registratierechten te heffen bij verkoop van bestaande woningen.  N-VA stelt geen Vlaams beleid te kunnen voeren omdat de grondslag, het kadastraal inkomen, een federaal instrument is waar ze niet bevoegd voor is.  Nochtans kan de Vlaamse regering wél een eigen Vlaamse woonkorting invoeren.

Slechts enkele ballonnetjes werden door minister Muyters opgelaten : het KI is verouderd, het KI is niet aangepast aan de realiteit, de mensen uit de rand in grote villa’s hebben een te laag KI, …

De woning als melkkoe, een vermogensbelasting op wat de Vlaming dierbaar is

Het onroerend goed, de woning is de melkkoe.  In Vlaanderen is 75 procent eigenaar van een woning. De Vlaming betaalt bij aankoop registratierechten van een bestaande woning. Bij nieuwbouw wordt er 21% BTW betaald.  De woning wordt vooral afbetaald met geld afkomstig van werken waar je reeds 50 procent op bent belast als je meer dan 35 000 euro verdient.

Jaarlijks worden 75 procent van de Vlamingen ook nog eens belast via de onroerende voorheffing.  op iets waar ze hard voor werken en afbetalen. Wie dus spaart om zijn eigen woning te verwerven, twintig jaar afbetaalt, krijgt jaarlijks een vermogensbelasting.  Wie werkt en vooruit wil en netjes zijn welvaart opbouwt en zijn oude dag veilig stelt, wordt jaarlijks belast.  Bij nieuwbouw betaalt men een hoger KI.  Met gemiddelde opcentiemen van 1340 betaalt de Vlaming zo’n 500 à 800 euro op jaarbasis om waar hij voor gewerkt heeft, louter in stand te houden.

De Vlaamse regering zou alvast de gewestelijke opcentiemen, die 93 miljoen euro opleveren op jaarbasis kunnen afschaffen.


Blijf van het KI als heffingsgrondslag voor de onroerende voorheffing

Het zou zeer oneerlijk zijn de KI’s nu aan te passen.  De mensen kochten een woning en calculeerden de kost in bij de aankoop. Daar opeens aan sleutelen leidt tot rechtsonzekerheid en dit heeft de Vlaming absoluut niet nodig, zeker nu de Vlaamse regering geen vertrouwen kan bewerkstelligen en er niet in slaagt om de economie te laten groeien en consumptie te doen aanzwengelen.

Mercedes Van Volcem:  Klein beschrijf rechtvaardig hervormen

De afgelopen 10 jaar stond Open Vld steeds aan het roer bij het verminderen en hervormen van de registratierechten. Nu pleit Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) voor een nieuwe hervorming van het klein beschrijf.  “Het verouderde kadastraal inkomen is geen goede basis, een hervorming dringt zich op”.  De regering bestelde een studie maar beslist opnieuw niet.   In de huidige regeling vallen een aantal tweeverdieners en mensen die een nieuwbouw kopen meestal uit de boot, omdat ze een woning kopen die historisch gezien een kadastraal inkomen heeft dat hoger is dan 745 euro, ongeacht de staat of de aankoopprijs van het pand en omdat bij nieuwbouw het KI quasi altijd hoger ligt dan 745 euro.

Om de precaire huurmarkt te ondersteunen wil Van Volcem voor de aankoop van een tweede woning ook ondersteunen.  Momenteel geldt bij de aankoop van een tweede woning een registratierecht van 10% zonder abattement.   Een tweede woning is dus een pak duurder voor de fiscus dan de eerste.  Dat betekent dat het voor mensen niet interessant is om te investeren in kwalitatieve huurwoningen.  Daar moeten we verandering in brengen.   Er is geen beleid voor de private verhuurmarkt.

Via deze voorstellen voer je een eerlijker systeem voor iedereen.  De tweeverdiener en de mensen die wachten op een sociale koopwoning en huurwoning.

 

Voer een Vlaams fiscaal beleid en stimuleer de aankoop van een woning

De registratierechten bij de aankoop van een woning zijn nu  1,5 procent (sociale koopwoning), 5 procent als men een KI heeft die lager is dan 745 euro (niet geïndexeerd)  en tien procent in alle andere gevallen. Er bestaat wel een abattement (vrijgesteld bedrag) en betaalde registratierechten zijn meeneembaar.

Voorstellen Mercedes Van Volcem ( Open VLD)

  1. Voer het verlaagd registratierecht in van 1,5 procent voor iedereen die in de voorwaarden valt voor een sociale koopwoning. Nu worden jaarlijks 500 sociale koopwoningen gebouwd  De koper wint de sociale lotto want hij is de uitverkorene die minder registratierecht en BTW betaalt op de nieuwbouwwoning. De vele andere die niets krijgen blijven helaas in de kou. Iedereen in dezelfde omstandigheden moet recht hebben op hetzelfde. Dus iedereen die in de inkomensvoorwaarde valt voor de aankoop van een sociale woning (33 000 euro als alleenstaande of 50 000 als koppel en twee kinderen zou recht moeten kunnen hebben op 1,5 procent registratie).  Dit zou tevens de bouwsector aanmoedigen om betaalbare woningen te bouwen.
  2. Voer een tarief in van 5 procent registratierechten in voor iedereen die een huis koopt en dit voor de eerste schijf van 200 000 euro (gemiddelde prijs van een bescheiden woning) en een tarief van 10 procent voor het bedrag boven de 200 000 euro.   Zo maak je dat mensen die met twee werken en een iets duurdere woning kopen en vooruit willen in het leven en veel kinderen hebben ook recht hebben op een stuk van het laag beschrijf (eerste schijf van 200 000 euro).
  3. Behoud het abattement (bedrag waarop geen registratierecht is verschuldigd) en de meeneembaarheid.  De meeneembaarheid zorgt voor sociale mobiliteit en voor arbeidsmobiliteit.
  4. Voer ook het verlaagd registratierecht in van 1,5 procent voor zij die een nieuwe  woning aankopen en verhuren aan de doelgroep van een sociale huurwoning en voor een bestaande woning als ze energiezuinig gemaakt wordt tegen de verhuur.

Nu is er sprake van een horizontale onrechtvaardigheid, doordat mensen die een huis kopen met een hoog KI maar aan een lage aankoopprijs (bijvoorbeeld door de staat of ligging van de woning) toch geen aanspraak maken op het klein beschrijf. Dit is de expliciete doelstelling om de Woonkorting in te voeren. Dit koppelen aan de verkoopprijs met een progressief tarief is een beter voorstel.

Conclusie : een aanpassing van de KI’s met Nieuwe Unieke Vlaamse Grondslag (VLOGB) dringt zich op.  De woningprijzen kunnen als maatstaf dienen voor de actuele waarde. Men dient ook andere criteria mee in rekening te brengen (omgeving, vergroening, isolatie,etc.).

Men kan ook werken met zonering om stadsvlucht tegen te gaan.  Thans is er wel al een verlaagd BTW tarief voor de stadsvernieuwingszones;

 

Transactiebelastingen zijn internationaal voorwerp van hervormingen

  1. Nederland: tijdelijke verlaging van 6% tot 2% in 2011; sinds 25.05.2012 structurele verlaging
  2. Ierland : in 2011  van 6% naar 2% voor aankopen van onroerend goed voor niet-residentiële doeleinden; afschaffing first time home buyers relief  en voor second time buyer home size relief
  3. VK: sinds 05.2012 aanpassing van het tarief op het hoogste barema van 5 naar 7% & vermindering van bedrag van de voetvrijstelling van £250 000 naar £125 000; invoering van 15 % voor woningen met een waarde > £2 000 000 die ondergebracht worden in een vennootschap

 

Hervormingen in Vlaanderen

Discussie in de ‘woning’-literatuur over de wenselijkheid om hoge transactiebelastingen aan te houden (Isebaert, Heylen & Smolders,2010).

In  Vlaanderen hervormd in 1996/2002/2004/2007/ 2009/2011…….

–          01/01/2002: Tarief van 12,5% naar 10% en 6% naar 5% + meeneembaarheid (tot maximum 12.500 euro)  en abattement van €12.500

–          01/01/2007: verhoging van het abattement tot €15.000

–          01/01/2009: invoering bij-abattement van €10.000(20.000) bij de toepassing van 10(5)%

–          01/09/2009: invoering renovatie-abattement van €30.000 euro bij de aankoop van een pand dat voor ten hoogste vier opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar

–      01/01/2011: vrijstelling registratierechten voor nieuwe woningen die onder BTW-stelsel vallen. (cfr Breitsohl-arrest )