Brugge

Stem Mercedes opnieuw in het beleid

In een notedop
Mercedes staat voor duidelijke standpunten.

Ze wil een kwalitatieve stad met voldoende groen en open ruimte waar de leefbaarheid centraal staat. Mercedes wil meer verblijfstoeristen in plaats van dagjestoeristen.

Mercedes maakt bewust werk van een welvarende stad. Ze voorziet ruimte voor bedrijven zodat Bruggelingen werk in eigen streek vinden.