Brugge

Brugse stadsparken moeten floreren in de zomer

Mercedes Van Volcem wil dat de stad initiatieven neemt om de Brugse stadsparken aantrekkelijker te maken inzake beleving en sociale cohesie. “Ik pleit onder andere voor openbare barbecuestellen die iedereen kan gebruiken. Voorwaarde is dat alles goed opgeruimd wordt, hiervoor zijn duidelijke regels noodzakelijk. Dit wordt in andere steden met succes toegepast. Het brengt mensen dichter bij elkaar.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.  

“Het is leuk voor mensen die geen tuin en terras hebben en het bevordert het wonen in de stad. Het concept mag niet omslachtig zijn en moet spontaan kunnen.”  Het bedrijf Zanussi neemt komend weekend een initiatief om in de stadsparken een ‘pop-up’keuken te plaatsen om zo hun producten in de kijker te zetten.  “De stad moet ook de buurtbewoners de kans geven om soortgelijke evenementen in stadsparken op te zetten.” aldus Van Volcem