Brugge

Veiligere kruising tussen Kolvestraat en Pathoekeweg: nieuwe rotonde en fietspaden

BRUGGE – Stad Brugge ondertekende het SAVE-charter in 2015, waarmee het aantoonde zich actief in te zetten voor een verkeersveiligere stad. Met het stadsbestuur werken we volop aan het aanpakken van gevaarlijke punten. Een studie van de kruising tussen de Kolvestraat en de Pathoekeweg werd gemaakt. Om dit punt verkeersveiliger te maken, komt hier een rotonde en nieuwe fietspaden.

Een nieuwe rotonde

Stad Brugge onderschreef het SAVE-charter, wat staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer, op 6 juli 2015. Het stadsbestuur engageert zich volop om gevaarlijke of ‘zwarte’ punten in Brugge aan te pakken. Het punt tussen de Pathoekeweg en de Kolvestraat werd bestudeerd, waarna de beslissing genomen is om dit punt te verbeteren. We plannen de aanleg van een rotonde als structurele oplossing. Er komen overrijdbare delen op het middelpunt van de rotonde, om zo te verzekeren dat het vrachtverkeer van de omliggende industriegebieden de bocht kunnen nemen. Enkele lokale herstellingen aan de riolering én een verschuiving van de riolering gebeurt bij het aanleggen van de rotonde.

Ook heraanleg deel Kolvestraat

Bij het heraanleggen van de rotonde, nemen we een deel van de Kolvestraat mee. Dit zal lopen tot een beetje voorbij de kruising met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat. Vanaf dit punt komt een wegversmalling tot 6.3 meter. Op het deel van de Kolvestraat dat niet heraangelegd wordt, zullen wegmarkeringen de nieuwe breedte aantonen.

Nieuwe fietspaden om veilig naar het werk te fietsen

Als schepen van openbaar domein vind ik veilige fietsverbindingen naar het werk en bedrijventerreinen enorm belangrijk. Verschillende bedrijven in de omgeving vroegen naar betere en veiligere fietspaden, zodat de werknemers met de fiets naar het werk kunnen. We zullen aanpassingen doen aan de bestaande fietspaden en nieuwe fietspaden aanleggen om dit te garanderen.

De fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge, fietssnelweg F31, kruist de Kolvestraat. Dit is een groot knelpunt door het drukke verkeer van de industriezone. Provincie West-Vlaanderen zal hier een fietsbrug realiseren.

De nieuwe fietsbrug en de aanleg van de nieuwe rotonde zorgen ervoor dat het het perfecte moment is om ook aan de Zuidzijde van de Kolvestraat een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Zo is de bedrijvenzone in de Peraltastraat ook veilig te bereiken met de fiets. Bij de aanleg van de rotonde zal vanaf de grens met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat, tot aan de rotonde het bestaande fietspad meegenomen worden en een nieuw fietspad aangelegd worden.

In het deel van de Kolvestraat dat tussen de spoorwegondertunneling en de Blankenbergse Steenweg ligt, komt een zaagsnele, die meer ruimte zal geven aan het fietspad aan de noordzijde. Er komt ook een nieuw fietspad aan de zuidzijde. De fietspaden zullen 2m breed zijn.

Kostprijs en timing

De werkzaamheden aan de fietspaden aan de westelijke zijde van de Kolvestraat staan gepland in 2024. De heraanleg van de rotonde staat gepland voor 2025.

De geraamde kostprijs voor de fietspaden is 752.886,17 euro. De geraamde kostprijs voor de werkzaamheden in het oostelijke deel van de Kolvestraat bedraagt 1.896.462,41 euro. Hiervan wordt 288.936,57 euro gesubsidieerd voor 50% door Provincie West-Vlaanderen en voor 50% door de Vlaamse Overheid, sinds de Kolvestraat in 2020 goedgekeurd is als Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De stad kan hierdoor een subsidie aanvragen voor verbeteringen of vernieuwingen aan fietsvoorzieningen.

Ontwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.