Brugge

De Koude Keukenstraat verkeersveilig voor het nieuwe schooljaar !

Brugge – In de Koude Keukenstraat in Sint-Andries is de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt. Een nieuw bord en groene stroken met “schoolzone” in de straat van de school tonen aan automobilisten dat dit een schoolomgeving is waar veel leerlingen te voet of met de fiets langskomen. In Brugge is het creëren van veilige schoolomgevingen prioritair. Veel leerlingen trekken vrijdag opnieuw naar school, het is dan ook heel belangrijk dat alle leerlingen op een veilige manier van en naar school kunnen gaan.

Veilige schoolomgevingen prioritair

Sinds 2005 worden aan de schooltoegangen in Brugge Octopuspalen gebruikt om een schoolomgeving aan te duiden. Deze zijn intussen verouderd. Ondanks de octopuspalen geven heel wat Brugse basisscholen aan dat men te snel nabij de schooltoegang rijdt. Om dit op te lossen, zorgen we ervoor dat het duidelijker is waar de toegangen naar de scholen zich bevindt. We werken momenteel een plan uit om op een universele wijze alle schoolomgevingen aan te duiden. Op die manier geven we weggebruikers een duidelijk signaal dat ze zich in een schoolomgeving bevinden en voorzichtig moeten zijn.

We zullen deze aanpassingen over de gehele stad uitvoeren. In 2023 zullen de scholen in Sint-Andries en Sint-Michiels aan de beurt komen, waarna we de schoolomgevingen in Christus-Koning en het noorden van Brugge in 2024 vernieuwen. Doordat de Brugse binnenstad Unesco werelderfgoed is, kunnen we, net zoals de Octopuspalen, geen nieuwe palen aanbrengen.

Koude Keukenstraat: pilootproject

In de Koude Keukenstraat hebben we beslist deze vernieuwde aanpak voor het allereerst aan te brengen, dit is het pilootproject. De Koude Keukenstraat is deze zomer verkeersveiliger gemaakt, zodat de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege op die manier veilig de school kunnen bereiken.

De octopuspalen zijn weggehaald. In de plaats plaatsten twee borden in de vorm van een fluostift om de schoolomgeving aan te duiden. Daarnaast zijn ook twee groene stroken met het woord ‘schoolzone’ op de rijweg geschilderd. Aan beide zijden van het zebrapad aan de school werden ook groene strepen aangebracht. Op die manier is het voor alle automobilisten duidelijk dat dit een schoolomgeving is.

Extra fietsvoorzieningen in de straat

Er is ook gekeken of extra fietsvoorzieningen in de straat mogelijk zijn. We brachten een verdrijvingsvlak ter hoogte van het kruispunt tussen de Koude Keukenstraat en de Zandstraat aan, op die manier zijn de fietsers die ter hoogte van de Zandstraat fietsen beter beschermd. Ook gele boordsteenmarkeringen hebben we hier toegevoegd.

Veilige schoolomgevingen prioritair

Veilige schoolomgevingen over het gehele Brugse grondgebied zijn voor ons een prioriteit. In 2023 zijn verschillende verkeersveilige werken uitgevoerd. Zo legden we de Jakobinessenstraat opnieuw aan en is een veilige fietsdoorgang gerealiseerd door de aanleg van het Steevenspark. Ook de voetpaden in de buurt van een aantal scholen zijn vernieuwd, onder andere in de Klaverstraat, Nieuwe Gentweg en Leopold I-laan/Gerard Davidstraat/Maria van Bourgondiëlaan. De Nieuwe Sint-Annadreef waar De Varens gelegen is, krijgt momenteel een volledige heraanleg.

De Gistelse Steenweg kreeg ook een verkeersveilige vernieuwing. Twee borden in de vorm van een fluostift met het woord “school” op, alsook twee groene lijnen zijn toegevoegd. Hier is de nieuwe wijze om scholen aan te duiden reeds gebruikt. Alle Brugse scholen zullen volgen.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.