Brugge

Verloop werkzaamheden uitbreiding parking Zand

Tijdsplanning volgende werfactiviteiten

De uitvoering van de diepe grondkerende slibwanden is voltooid. Er is onlangs gestart met de verankering van deze wanden rondom de bouwkuip. Deze werkzaamheden zullen nog duren tot eind maart.

Enkele weken terug werd ook gestart met het verlagen van de grondwaterstand. Na het plaatsen van de grondankers in februari starten de grondwerken die tot ongeveer eind april zullen duren.

Eénmaal op het diepste punt van de bouwput worden verticale ankers geboord om opdrijven te verhinderen.

Na uitvoering van de grondwerken zullen een drietal vaste torenkranen gemonteerd worden op het niveau van de onderste funderingsplaat (in plaats van diverse mobiele montagekranen). Doordat deze elektrisch aangedreven worden, zal er minder geluidsoverlast zijn. Voor de montagekranen met dieselmotoren is een generator nodig, die op een veilige afstand richting ring R30 zal geplaatst worden. Omwille van de lengte van het bouwterrein, zijn drie torenkranen noodzakelijk. Deze zullen met verschillende giekhoogtes geplaatst worden. De montage van de torenkranen is voorzien vanaf maart/april.

Het is de bedoeling om tegen het bouwverlof 2021 de volledige betonnen funderingsplaat van de derde ondergrondse verdieping klaar te hebben. Na het bouwverlof 2021 wordt dan gestart met de montage van de geprefabriceerde betonnen hoofdstructuur van de ondergrondse parking.

Minder hinder maatregelen

 • de werkuren worden in de mate van het mogelijke beperkt: van 7.00 tot 19.00 uur
  • Het storten van beton voor de funderingsplaat zal uitzonderlijk starten om 6.00 uur ; juiste data worden nog doorgegeven.
  • De werfwegenis werd in de werfzone in asfalt aangelegd om vervuiling van de straten errond te vermijden.
  • In functie van de weersomstandigheden wordt de openbare wegenis dagelijks gereinigd.
  • De torenkranen zullen alleen maar lasten hijsen binnen de werfzone en dus niet buiten de lijn van de afsluiting naast het voorlopige wandelpad.
  • De verlichting van de torenkranen zal geplaatst worden weg van de Westmeers en zal bediend worden door een timer met start- en einduur.

Wandelpad ten zuiden van het inkomgebouw

Het rechtse pad achter het inkomgebouw wordt op de voorziene plek behouden.

De redenen hiervoor zijn veelvuldig:

– vandaag ligt er al een pad op exact dezelfde plek, dus de negatieve impact t.a.v. de buren is gering

– dankzij de te behouden bomen en de topografie van het terrein is het niet mogelijk het pad te verleggen

– verwijderen van het pad zou de doorwaadbaarheid van het park reduceren ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Dit zou ook de veiligheid (vluchtmogelijkheden) beperken. 

Indien wenselijk kan onderzocht worden hoe met beplanting in de oeverzone een visuele barrière kan worden gecreëerd.

Voetgangersbrugje aan Eiland

Het voetgangersbrugje aan Eiland is mee opgenomen en goedgekeurd in de omgevingsvergunning. Om aan de vragen van de buurtbewoners tegemoet te komen, hierna enkele betere visualisaties die een antwoord bieden op de belangrijkste vraag, nl. over beperkte inkijk van passanten op het brugje naar de eigendommen van de buurtbewoners toe.Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.