Brugse binnenstad Monumentenzorg Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing

Bouwhoogtes aan de voorkant van het station worden herzien

Op 18 juni 2010 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om 100.000 euro te voorzien voor de uitbesteding van de opmaak van RUP’s, één hiervan is het RUP voor de herziening van het BPA Stationsomgeving.

Vandaag werd de uitbesteding van de opmaak van het RUP voorkant station goedgekeurd. 10 studiebureau’s zullen worden aangeschreven om hiervoor een offerte te maken.

Het RUP wordt opgemaakt om tot een betere ontwikkeling te komen van de voorkant van de stationsomgeving. Het bestaande parkeergebouw blijft behouden en zal worden ingekapseld om tot een mooier stedenbouwkundig verantwoord geheel te komen. “Een straatwand van aan de ring zou een goede zaak zijn” zegt Mercedes Van Volcem, Schepen van Ruimtelijke Ordening.

De bestaande bouwhoogtes (nu 40m) dienen te worden verlaagd.

“Het is de bedoeling om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van Unesco”, zegt Schepen Van Volcem, “en rekening te houden met het zicht vanuit de WerelderfgoedStad. “De site Nieuw Brugge moet een interessante en dynamische wisselwerking worden met de historische binnenstad, ook garanties omtrent de architectuur en een mix van functies zullen in het RUP worden ingeschreven”.

“Bedoeling is ook dat aan de voorkant, op het parkinggebouw kan worden gebouwd. Een soort paviljoenen van architecturale kwaliteit waar kan worden gewoond en gewerkt. Ruimte terrassen aan de zuidkant maken het aangenaam om te wonen”.