Brugge

Voorstel 13: Militaire kazerne voor starters

“Om verder te kunnen bloeien heeft onze stad nood aan jonge mensen. De militaire kazernes willen wij voorzien voor jonge gezinnen die een woning in het Brugse zoeken. Aan de hand van loting  krijgen jonge Bruggelingen betaalbare woningen toegewezen.” vertelt Kim Grenelle. “Het is één van de maatregelen van ons 90-punten programma inzake betaalbaar wonen.”