Brugge

Voorstel 28: Sportinfrastructuur kleine sportclubs verbeteren

Dimitri Cobbaert pleit ervoor om de sportinfrastructuur voor de kleine sportverenigingen te inventariseren en in een meerjarenprogramma te steken. “Zo kunnen we de kleinere sportclubs, die heel waardevol zijn voor de sportbeleving van 1000’en jongeren en mensen, structureel ondersteunen”, aldus Dimitri.