Brugge

Voorstel 4: Tekort expositieruimte aanpakken

Bij de musea is er een tekort aan expositieruimte. Bij gelegenheidstentoonstellingen moet de vaste collectie wijken en al te veel kunstwerken worden bewaard in de reserves. “Een voor de hand liggende oplossing is de aankoop van de Magdalenakapel met de gronden van het KTA. Hier bestaat de mogelijkheid om achter het belangrijk historisch monument een modern, functioneel museum te bouwen. Dit is een project voor de lange termijn. Ook het klooster van de Zusters van Sint-Jan moet ingeschakeld worden in een uitbreiding van het hospitaal museum Oud Sint-Jan.” stelt Bob Vanhaverbeke. “Brugge is bij uitstek een cultuurstad, we mogen deze component niet uit het oog verliezen.”