Brugge

Voorstel 45: herbestemming militair hospitaal

Open Vld Brugge wil werk maken van een goede herbestemming van het militair hospitaal. Belangrijk is om de erfgoedwaarde en karakteristieken van de site te behouden. De site is  gekenmerkt door muurstraten met centrale bebouwing. Tussen 1869 en 1872 werd dit militaire ziekenhuis gebouwd, naar het ontwerp van arch. Hendrik Beyaert. Hendrik Beyaert is vooral gekend als architect van de Nationale Bank van België in Brussel,  en was een tijdgenoot van architect Louis Delacenserie