Brugge

Werken in Brugse Steenweg te Koolkerke 30 mei van start

BRUGGE – Op 30 mei 2022 vangen de werken in de Brugse Steenweg in Koolkerke eindelijk aan. Stadsbader, de aannemer die hiervoor instaat, plant de werken uit te voeren in 3 fasen. Het einde van de werken is voorzien voor 1 september 2022.

Het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke is in slechte staat. De aanvang van de werken liet even op zich wachten, maar na herhaaldelijk aandringen bij de minister maakt hij nu toch middelen vrij voor deze weg. Op maandag 30 mei 2022 vatten de werkzaamheden aan.

Het einde van de werken wordt voorzien begin september van dit jaar. Tussen midden juli en begin augustus zal drie weken niet gewerkt worden wegens bouwverlof.

Werkzaamheden

AWV zal de beschadigde betonplaten vervangen door nieuwe. Tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat worden de betonplaten vervangen door een asfaltlaag.

De werkzaamheden zullen in drie fases plaatsgrijpen. Hieronder een overzicht van de verschillende fases met timing:

Fase 1

In de eerste fase, die van start gaat op maandag 30 mei 2022, voert men werken uit op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Arendsstraat. Alle betonplaten worden uitgebroken en een nieuwe asfaltlaag wordt in de plaats gelegd.


Ondertussen zal men ook werken tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

De verwachte einddatum van deze eerste fase van de werken is 17 juni 2022.

Fase 2

In de tweede fase, die van start gaat op maandag 20 juni 2022, voert men werken uit op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. Alle betonplaten worden uitgebroken en een nieuwe asfaltlaag wordt in de plaats gelegd.

Ondertussen werkt men ook verder tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Het einde van deze tweede fase is voorzien op vrijdag 8 juli 2022.

Fase 3

In de derde fase, die van start gaat na het bouwverlof, voert men werken uit tussen de Arendstraat en 1 stukje voorbij de Fortstraat. De twee verkeersplateaus die daar liggen worden 1 groot plateau.

Gezien deze werken in een schoolomgeving zijn gesitueerd, start men de werken in augustus met het doel om klaar te kunnen zijn tegen 1 september.

Omleidingen voor het verkeer

Een goede bereikbaarheid is ook tijdens de werken belangrijk. Om die reden is er een omleiding voorzien voor lokaal en doorgaand autoverkeer.

Tijdens de eerste fase van de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Dudzeelse Steenweg. Wat lokaal autoverkeer betreft, moeten alle auto’s tussen Damme en Brugge een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Brugse ring en de Dudzeelse Steenweg.

Ook in de tweede fase van de werken wordt lokaal en doorgaand autoverkeer omgeleid. Doorgaand verkeerd rijdt dan om via de Dudzeelse Steenweg. Opnieuw moeten alle auto’s tussen Damme en Brugge een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Dudzelesteenweg naar de Dudzeelse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg.

Tijdens de derde fase van de werken zal het verkeer richting Damme worden omgeleid via de Arendstraat en de Dudzeelse Steenweg.
Het verkeer richting Brugge wordt tijdens deze periode omgeleid via Dudzeelse Steenweg – Damse Steenweg – Dudzeelse Steenweg.

Bereikbaarheid voor de bewoners

De aannemer zorgt ervoor dat de huizen in de werfzone op weekdagen na 17u en in het weekend zo veel mogelijk bereikbaar zijn met de wagen. Tijdens de werkuren zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd voorbij de werken. Er wordt niet gewerkt op de fiets- en voetpaden.

Meer weten? Klik dan hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.