Brugge

Werken Steenkaai – laatste fase

Vanaf vrijdag 30/08/2019 zal de Steenkaai thv de Scheepsdalebrug afgesloten worden voor alle verkeer. In opdracht van Elia zal er een gestuurde boring worden uitgevoerd van de Steenkaai naar de Slachthuisstraat.

Verkeer

Het verkeer komende van de R30 kan wel via de parallelle weg naast de Steenkaai voorbij de werken rijden en via de Kanunnik Duclosstraat naar de Steenkaai rijden. Het plaatselijk verkeer in de richting naar de R30 kan rijden tot aan de Kannunik Duclosstraat.

Na twee weken (zonder onvoorziene omstandigheden) zal men terug tot aan de R30 kunnen rijden. De werken zijn in opdracht van Elia. Na deze fase wordt de Steenkaai in zijn oorspronkelijke staat hersteld.