Brugge

Woningprijzen blijven stijgen in centrumsteden

Mercedes Van Volcem onderzocht de recent vrijgegeven vastgoedprijzen in de 13 Vlaamse centrumsteden en maakt een analyse van de evolutie. “Over het algemeen kan men spreken van een stijging van de woningprijzen in de centrumsteden. Enkel de prijzen van villa’s dalen in een aantal steden, elders stagneren de prijzen van de villa’s. Het is goed nieuws dat de prijzen standhouden of er wat op vooruit gaan, want 75% van de Vlaming is eigenaar. Een daling van de prijzen zou een collectieve verarming betekenen.” verduidelijkt Van Volcem. “Antwerpen groeide sedert 2005 het minst in het aantal woongelegenheden en dat terwijl de stad een ferme bevolkingsaangroei kende. Dit zet druk op de vastgoedprijzen op lange termijn.” “Opvallend is ook dat de crisis nagenoeg geen effect had op het aantal verkopen in de centrumsteden. Elk jaar worden 3% van de woningen in de steden verkocht. Nemen we ook de inkomens onder de loep dan zijn Aalst en Kortrijk de meest betaalbare steden.”

Van Volcem nam de recentste woningprijzen van de 13 centrumsteden onder de loep. Ze bewerkte de data tot concreet, vergelijkbaar cijfermateriaal. De ruwe data komen van de FOD Economie (laatste update 19 april 2013).

“De prijzen van gewone woonhuizen stegen afgelopen jaar het meest in Kortrijk (7,5%), Gent(6%) en Leuven (5,5%). In alle centrumsteden ging de prijs van de gewone woonhuizen omhoog. De prijsevolutie van appartementen toont een ander beeld: daar staan drie andere centrumsteden op kop: Brugge (13,8%), Mechelen(13,7%) en Roeselare (11,7%). De meesten gaan erop vooruit, met uitzondering van Leuven waar de prijs voor een gemiddeld appartement met 1,7% daalde.”

De prijzen van de villa’s dalen fameus in Antwerpen (-13,6%), Turnhout (-9,3%), Oostende(-8,8%) en Roeselare (-8,6%). De andere steden blijven nagenoeg status quo, met uitzondering van Leuven, waar villa’s met maar liefst 11,7% in waarde stegen.

Opvallend is het heel verschillende beeld van de verschillende centrumsteden… Waar de prijzen van appartementen in Leuven er duidelijk op achteruit gaan, gaan de villa’s er significant op vooruit. Het omgekeerde geldt in Roeselare. Elke stad kent een specifieke tendens.

2012 tov 2011

Brugge

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Antwerpen

Gent

Woonhuizen

3,5%

7,5%

2,3%

3,7%

0,3%

6,0%

Villa’s

0,1%

0,4%

-8,8%

-8,6%

-13,6%

0,4%

Appartementen

13,8%

1,9%

5,1%

11,7%

0,9%

4,2%

 

2012 tov 2011

Aalst

Genk

Hasselt

Leuven

Mechelen

Sint-Niklaas

Turnhout

Woonhuizen

2,5%

-1,8%

3,8%

5,5%

3,9%

3,5%

5,1%

Villa’s

4,8%

0,0%

4,1%

11,7%

5,7%

0,3%

-9,3%

Appartementen

7,0%

5,9%

11,1%

-1,7%

13,7%

3,5%

5,2%

Lange termijn 2005-2012

Uiteraard is het noodzakelijk de stijging van het afgelopen jaar in een ruimere context te analyseren. Gemiddeld stegen sedert 2005 de prijzen van woonhuizen en appartementen in de centrumsteden met 50% en de prijzen van de villa’s met 30 procent. Toch zijn er heel wat individuele verschillen.

 

2005-2012

Brugge

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Antwerpen

Gent

Woonhuizen

47,4%

67,1%

41,9%

66,1%

46,3%

70,8%

Villa’s

31,9%

26,1%

18,4%

34,3%

21,1%

41,5%

Appartementen

52,8%

47,2%

44,5%

55,2%

41,0%

67,2%

 

2005-2012

Aalst

Genk

Hasselt

Leuven

Mechelen

Sint-Niklaas

Turnhout

Woonhuizen

48,9%

38,4%

45,1%

50,6%

59,4%

51,3%

39,0%

Villa’s

22,7%

26,2%

40,4%

47,2%

35,0%

42,8%

11,4%

Appartementen

47,0%

31,2%

52,4%

62,3%

61,6%

43,9%

36,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde evolutie centrumsteden 2005-2012

51,7%

Woonhuizen

30,7%

Villa’s

49,4%

Appartementen

Leuven duurste woningen, Kortrijk goedkoopste

Antwerpen duurste villa’s en goedkoopste appartementen

“Als we de werkelijke prijzen in 2012 analyseren merken we dat Leuven nog steeds veruit de duurste is voor gewone woonhuizen. Wie de duurste villa wil kopen zal nog net in Antwerpen terecht kunnen.  Het duurste appartement koop je dan weer in Brugge.”

“Wie het goedkoopst wil kopen kan voor een woonhuis terecht in Kortrijk en voor een villa in Genk. Appartementen zijn dan weer het goedkoopst in Antwerpen.” Aldus Van Volcem.

 

2012

Woningen Villa’s Appartementen

Leuven

292.517

480.442

206.066

Brugge

236.048

383.107

253.470

Gent

226.295

381.769

217.201

Antwerpen

224.871

481.339

161.046

Hasselt

217.193

307.347

217.995

Mechelen

206.687

392.548

190.280

Turnhout

201.137

326.701

183.459

Oostende

195.028

303.300

206.594

Sint-Niklaas

187.400

358.737

176.599

Genk

182.219

273.434

178.250

Aalst

181.809

345.353

189.078

Roeselare

179.053

337.947

200.985

Kortrijk

173.535

397.089

179.682

Jaarlijks 3 procent van de woongelegenheden verkocht

Van Volcem onderzocht ook het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per centrumstad sedert 2005. “Opvallend is dat er jaarlijks gemiddeld 3 procent van de woningen wordt verkocht.  Oostende is koploper met 3,4% verkochte woningen in 2012, Genk is de hekkensluiter met 2,2% van de woningen die verkocht werden.   Oostende kent veel tweede verblijven, en heeft een oudere bevolking in tegenstelling tot Genk, 2 factoren die een invloed hebben.“

Crisis beïnvloedt aantal verkopen nagenoeg niet

Over de jaren heen is er eigenlijk geen significante schommeling in het aantal verkopen ten opzichte van het aantal woongelegenheden. De crisis heeft er met andere woorden niet voor gezorgd dat er minder woningen werden verkocht in de centrumsteden.” stelt Van Volcem. “De stad blijft een aantrekkingspool voor heel wat mensen.”

Gemiddeld aantal verkopen/aantal wooningen centrumsteden

2005

2,5%

2006

2,8%

2007

2,8%

2008

2,9%

2009

2,7%

2010

2,7%

2011

2,9%

2012

3,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen minst aantal bijkomende woongelegenheden sedert 2005 

Als we de evolutie van het aantal woongelegenheden onder de loep nemen, merken we dat Hasselt absolute koploper is met een stijging van maar liefst 11 procent bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 8 jaar. Roeselare (8,6%) en Genk(8,4%) sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.

“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn:  de afgelopen 8 jaar kwamen er slechts 3,4% woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen.  Dit verklaart voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.” aldus Van Volcem.

 

2005

2012

Evolutie

Hasselt

33.389

37.072

11,0%

Roeselare

25.093

27.246

8,6%

Genk

24.155

26.181

8,4%

Aalst

36.739

39.237

6,8%

Leuven

53.627

57.034

6,4%

Turnhout

19.004

20.156

6,1%

Sint-Niklaas

31.363

33.246

6,0%

Brugge

56.323

59.134

5,0%

Mechelen

37.176

38.970

4,8%

Gent

127.983

133.933

4,6%

Kortrijk

34.739

36.345

4,6%

Oostende

45.726

47.748

4,4%

Antwerpen

248.126

256.496

3,4%

Inkomens

Antwerpen en Genk zwakste inkomensleerling van de klas

In Antwerpen en Genk wordt het minst verdiend. Ondanks het lagere inkomen slaagt Antwerpen er niet om sneller te stijgen dan de andere steden. Het inkomen steeg van 2005 naar 2010 met 11,2%. Enkel Leuven, dat de hoogste inkomens heeft, presteert slechter (9,7%). Genk is de slechtste inkomensleerling van de klas. In 2010 was het gemiddeld inkomen er 13 992 euro per inwoner. Positief is dat de inkomens er wel redelijk sneller stijgen: 15,92% stijging in 2010 t.o.v. 2005. Genk komt van ‘ver’.
Roeselare heeft duidelijk een stap voorwaarts gezet in zake inkomens. In de vijf jaar tijd hebben ze zowel Oostende als Sint-Niklaas ingehaald wat betreft gemiddeld inkomen per inwoner. Iets wat zich ook vertaalde in een snelle stijging van de woningprijzen tussen 2005 en 2010.

Inkomen per inwoner vergelijking Centrumsteden

Brugge

t.o.v. 2005

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Antwerpen

Gent

2004

14110

-3,3%

13502

-4,3%

13293

-2,8%

13267

-4,4%

12748

-2,3%

14093

-2,7%

2005

14585

0,0%

14113

0,0%

13673

0,0%

13878

0,0%

13045

0,0%

14483

0,0%

2006

15331

5,1%

14546

3,1%

14173

3,7%

14468

4,3%

13408

2,8%

14989

3,5%

2007

15829

8,5%

15185

7,6%

14642

7,1%

15002

8,1%

13891

6,5%

15460

6,7%

2008

16557

13,5%

15825

12,1%

15240

11,5%

15703

13,2%

14451

10,8%

16100

11,2%

2009

16.894

15,8%

16.040

13,7%

15.630

14,3%

15.864

14,3%

14.487

11,1%

16322

12,7%

2010

17256

18,3%

16105

14,1%

15822

15,7%

16085

15,9%

14506

11,2%

16200

11,9%

 

 

Aalst Genk Hasselt Leuven Mechelen Sint-Niklaas Turnhout
2004 14474 -4,9% 11878 -1,6% 15117 -1,6% 15873 -3,3% 14237 -2,3% 13728 -3,2% 13900 -2,8%
2005 15219 0,0% 12070 0,0% 15356 0,0% 16417 0,0% 14569 0,0% 14178 0,0% 14294 0,0%
2006 15706 3,2% 12697 5,2% 15953 3,9% 16928 3,1% 15065 3,4% 14513 2,4% 14753 3,2%
2007 16374 7,6% 13043 8,1% 16572 7,9% 17361 5,7% 15666 7,5% 15051 6,2% 15234 6,6%
2008 16965 11,5% 13774 14,1% 17324 12,8% 17945 9,3% 16321 12,0% 15643 10,3% 15779 10,4%
2009 17360 14,1% 13896 15,1% 17665 15,0% 18129 10,4% 16673 14,4% 15975 12,7% 15870 11,0%
2010 17372 14,1% 13992 15,9% 17736 15,5% 18010 9,7% 16665 14,4% 15963 12,59% 16148 12,97%

 

 

 

 

 

Stijging Inkomen 2005-2010

1

Brugge 18,31%

2

Genk 15,92%

3

Roeselare 15,90%

4

Oostende 15,72%

5

Hasselt 15,50%

6

Mechelen 14,38%

7

Aalst 14,15%

8

Kortrijk 14,11%

9

Turnhout 12,97%

10

Sint-Niklaas 12,59%

11

Gent 11,86%

12

Antwerpen 11,20%

13

Leuven 9,70%

“De prijzen en hun evoluties zeggen weinig over de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Daar moet iedereen zich bewust van zijn. Elke stad moet keuzes maken. Vergelijken met een andere stad kan interessant zijn om te leren, maar er moet rekening gehouden worden met heel wat facetten.” aldus Van Volcem.

Inkomen 2010

 1

Leuven

18010

2

Hasselt

17736

3

Aalst

17372

4

Brugge

17256

5

Mechelen

16665

6

Gent

16200

7

Turnhout

16148

8

Kortrijk

16105

9

Roeselare

16085

10

Sint-Niklaas

15963

11

Oostende

15822

12

Antwerpen

14506

13

Genk

13992

 

 

 

 

 

 

 

Woningprijzen 2012

 1

Kortrijk

173535

2

Roeselare

179053

3

Aalst

181809

4

Genk

182219

5

Sint-Niklaas

187400

6

Oostende

195028

7

Turnhout

201137

8

Mechelen

206687

9

Hasselt

217193

10

Antwerpen

224871

11

Gent

226295

12

Brugge

236048

13

Leuven

292517

Betaalbaarheid

Als we het gemiddeld inkomen (2010) vergelijken met de prijs van de gewone woonhuizen (2012) kunnen we een factor voor de betaalbaarheid berekenen per stad. Hieruit blijkt dat Aalst de meest betaalbare stad is, die Kortrijk (vorig jaar) van de troon stoot als meest betaalbare stad. Je kan er gemiddeld met 10,5 (gemiddelde) inkomens van 2012 een (gemiddelde) woning aanschaffen. Kortrijk en Roeselare vullen de top 3 aan.

“Antwerpen en Leuven scoren veruit het slechtst. Hoewel Leuven het duurst is, heeft men ook hogere inkomens. Antwerpen scoort bij de laagste (gemiddelde) inkomens waardoor ook de betaalbaarheid van wonen er precair is. Leuven heeft, gezien de prijsstijgingen van de woonhuizen het afgelopen jaar, Antwerpen ingehaald als minst betaalbare stad. Met maar liefst 16,2 jaarinkomens kan de gemiddelde Leuvenaar een woning kopen in de stad.” Aldus Vlaams Parlementslid Van Volcem

Betaalbaarheid

# jaarinkomens 2012 per woningprijs 2010

1

Aalst

10,47

2

Kortrijk

10,78

3

Roeselare

11,13

4

Sint-Niklaas

11,74

5

Hasselt

12,25

6

Oostende

12,33

7

Mechelen

12,40

8

Turnhout

12,46

9

Genk

13,02

10

Brugge

13,68

11

Gent

13,97

12

Antwerpen

15,50

13

Leuven

16,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie van de betaalbaarheid

“Als we kijken naar de evolutie van de betaalbaarheid voor de periode 2005-2010/2012 dan merken we dat Genk het meest betaalbaar evolueert. Dat is te wijten aan de prijsdaling in Genk van de woningprijzen in 2012. De Bruggeling staat op de tweede plaats omdat vooral zijn inkomen het snelst stijgt en de huisprijzen minder snel in verhouding waardoor ook de betaalbaarheid minder snel afneemt.”  Aldus Van Volcem.

“Gent en Leuven worden daarentegen veel sterker en steeds minder betaalbaar als we de evolutie van de inkomens en die van de woningprijzen naast elkaar vergelijken.” 

Evolutie betaalbaarheid

1

Genk

2,41

2

Brugge

2,59

3

Oostende

2,67

4

Hasselt

2,91

5

Turnhout

3,01

6

Aalst

3,46

7

Sint-Niklaas

4,08

8

Mechelen

4,13

9

Antwerpen

4,13

10

Roeselare

4,16

11

Kortrijk

4,75

12

Leuven

5,21

13

Gent

5,97