Brugge

Woonbonus moet ook nieuwbouw en huurmarkt stimulansen geven

“CD&V wil bij nieuwe toekenningen van een woonbonus enkel inzetten op het renoveren van bestaande woningen. Dat is geen goed idee. De woonbonus moet de koper een vrije keuze laten. De woonbonus staat centraal in de discussie over het woonbeleid. Terecht. Deze fiscale maatregel heeft er mee voor gezorgd dat vandaag ongeveer driekwart van de mensen in Vlaanderen eigenaar van een eigen woning is. Van hen betaalt 42 procent zijn lening af. Wat ons betreft is het zeer duidelijk: pacta sunt servanda, de bestaande contracten moeten worden gerespecteerd. We kunnen niet toelaten dat eerdere afspraken worden gebroken met voor heel wat mensen financiële moeilijkheden als gevolg.” stellen Mercedes Van Volcem en Bart Tommelein in de Tijd

Toch willen we de toekomstige woonbonus gericht heroriënteren. Maar niet zoals de CD&V dat wil. Hun voorstel focust enkel op renovatie en is nefast voor heel wat Vlamingen. Nieuwbouw ontmoedigen betekent immers dat er extra druk komt op het bestaande aanbod, met forse prijsstijgingen. Een logisch gevolg van vraag en aanbod. Op dit moment wordt renovatie gestimuleerd met een tot 6 procent verlaagde btw. De denktank Itinera Institute waarschuwde al voor het onevenwichtig voordeel van renovatie tegenover nieuwbouw. Nieuwbouw brengt ook de overheid een pak meer op, want het brengt een hogere economische activiteit mee. Het stilvallen van de bouwsector zou dan ook bijzonder hoge kosten veroorzaken.

Open VLD wil nieuwbouw absoluut blijven stimuleren. Onze huurmarkt kampt met talrijke uitdagingen en heeft stimulansen nodig. De realisatie van sociale huurwoningen kost handenvol geld en de wachtlijsten blijven groot. Wij kiezen voor steun aan de private huurmarkt. Nieuwe woningen moeten energiebewust zijn en een ruim aanbod van nieuwe woningen garandeert meer woonkwaliteit. Daarom willen we een soort woonbonus of stimuleringsregeling voor verhuurders. Als u voor negen jaar verhuurt aan de doelgroep van mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning, hebt u recht op die woonbonus. Die woonbonus voor nieuwbouw is tevens een sterke stimulans voor een sociale mix. Nu al vangen private verhuurders 130.000 mensen op die vandaag recht hebben op een sociale woning. Nochtans kunnen zij niet rekenen op voordelen waarop de sociale huisvestingsmaatschappijen wel recht hebben, zoals 1,5 procent registratierechten en 6 procent btw. Dat systeem moet worden herzien.

Stad
De woonbonus alleen toekennen aan mensen in de stad is geen goed idee. De Vlaming moet vrij zijn. Hij kiest waar hij wil wonen. Vaak dicht bij het werk, in het groen of in de stad. Bovendien moet ook nieuwbouw in de stad kunnen. Dat kost vaak minder dan een totaalrenovatie. De stad is vandaag veel meer dan alleen de oppervlakte van de 13 centrumsteden. Veel jonge gezinnen gaan net in de stadsregio wonen omdat er minder dichte bebouwing is. We willen elke starter een rugzak met fiscale korting geven. Iedereen kan dan vrijuit kiezen waar en wanneer hij of zij welke stimulansen opneemt. We vinden eigendom belangrijk, omdat het een buffer is tegen armoede. We passen voor hogere belastingen op vermogen. Driekwart van de mensen die vandaag eigenaar zijn vaneen woning heeft daar in 90 procent van de gevallen minstens 25 jaar voor gewerkt. Al die jaren hebben ze al inkomstenbelasting betaald en bijgedragen via de onroerende voorheffing. Wij zullen blijven strijden voor eigendomsverwerving, een gezonde private huurmarkt en minder fiscale lasten.

Mercedes Van Volcem en Bart Tommelein