Stadsreiniging

Stadsreiniging

200ste nieuwe afvalmand in Brugge

Aan de stadsschouwburg werd deze week de 200ste afvalmand in Brugge vervangen door een nieuw exemplaar.
Schepen van Openbaar Domein en Stadsreiniging Mercedes Van Volcem: “ Een propere stad, dat wil toch iedereen? Afvalmanden dragen daar aan bij. Als stad zetten we daar op in, we verwijderen de oude afvalmanden en kiezen volop voor nieuwe exemplaren. Met dit exemplaar is bijna de helft van de afvalmanden in het centrum vervangen door een nieuw model.”

“De vernieuwingsoperatie van alle stadsafvalmanden heeft een aantal voordelen, niet alleen op esthetisch vlak maar ook voor wat de technische uitwerking betreft. Zo is er o.a. een peukenopvang voorzien en is er de mogelijkheid om in de toekomst selectief te verzamelen De komende jaren zullen we op dit elan verder gaan tot we circa de 500-tal afvalmanden vernieuwd hebben,” besluit schepen van Openbaar Domein en Stadsreiniging Mercedes Van Volcem.

Brugge Stadsreiniging

Wijziging huisvuilophaling Wijngaardstraat/Walplein

Door de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat is het voor de ophaalwagen van IVBO moeilijk om de ophaling van het huisvuil huis-aan-huis te doen in de Wijngaardstraat (kant Katelijnestraat) en op het Walplein. Bewoners kunnen hun huisvuil aanbieden op één van de volgende plaatsen:

  • Katelijnestraat (aan het Ankerplein)
  • Katelijnestraat (aan de inrit parking Katelijne – ongeveer aan huisnummer 65)
  • Walplein – kant Zonnekemeers

Op deze plaatsen staat een infobord ‘ophaalpunt IVBO’. Deze regeling geldt tot en met vrijdag 11 oktober a.s. (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Stadsreiniging

Stad Brugge neemt deel aan de handhavingsweek van 30 september tot 6 oktober

Bruggelingen vinden een propere stad en buurt heel belangrijk. Stad Brugge doet al heel wat inspanningen om de stad proper te houden. De medewerkers van cluster openbaar domein/stadsreiniging doen hun uiterste best om de vuilnisbakken in stad en de rand regelmatig te ledigen en waar nodig zwerfvuil op te ruimen. Ondertussen staan er meer dan 1.550 vuilnisbakken in de openbare ruimte, jaarlijks wordt er ongeveer 290 ton afval wordt verzameld.

Met het project ‘Brugge oltied schoane’ sensibiliseert de Preventiedienst de Bruggelingen over deze problematiek. Dit jaar was er specifieke aandacht voor de peuken. Dit zwerfafval heeft ook een grote impact op het milieu en is een moeilijke fractie om op te kuisen. Daarom werden de nieuwe types vuilnisbak in de binnenstad en op de dijk van Zeebrugge uitgerust met een asbak. Rokers kunnen gratis een peukenbuidel krijgen om hun peuken in te doen, deze werden op diverse festivals ook aangeboden. Ook tijdens de handhavingsweek worden deze buidels uitgedeeld door gemeenschapswachter of zijn ze verkrijgbaar op diverse verdeelpunten (diensten bevolking, vrijwilligerscentrale). Daarnaast werd een proefproject uitgerold waarbij organisatoren asbakken kunnen ontlenen voor het evenement. Op het strand werd een rookvrije zone afgebakend. Ook heel wat Bruggelingen zetten zich in als ‘Fan van Brugge oltied schoane’ om vrijwillig zwerfvuil op te kuisen in hun buurt. Ondertussen hebben we al 250 fans. Daarnaast organiseren heel wat organisaties en verenigingen een jaarlijkse opkuisactie.

Op het strand van Zeebrugge kunnen we rekenen op de inzet van de Propere Strandlopers. Maar er kunnen ook GAS-boetes worden gegeven voor sluikstorten, al is het niet vanzelfsprekend om iemand op heterdaad te betrappen. De lokale politie doet hiervoor de nodige inspanningen vaak op vraag van stadsdiensten zoals de gemeenschapswachten.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bij de cluster openbaar domein zijn er ondertussen acht medewerkers opgeleid tot GAS-vaststeller, binnenkort volgen nog vier medewerkers deze opleiding. Dit zijn medewerkers van de afdeling groenonderhoud of stadsreiniging die tijdens hun werkuren bij het aantreffen van een sluikstort of dergelijke een GAS-dossier kunnen opstellen.”

In 2018 werden er 58 GAS-dossiers opgesteld voor afval/sluikstort. Omdat we in 2019 het toezicht op sluikstort/afval verhoogd hebben, verwachten we dat het aantal GAS-dossiers sluikstort in 2019 nog iets hoger zal liggen.

De boetes voor dergelijke inbreuken gaan 50 euro voor kleine inbreuken, 80 euro voor middelgrote inbreuken tot 200 euro voor grote inbreuken.

Voor vaststellingen worden ook nieuwe middelen ingezet. Zo werd in het kader van een proefproject een verplaatsbare camera ingezet. Deze camera werd geplaatst in de buurt van glasbollen waar regelmatig ander afval achtergelaten werd. Op deze manier konden een zestal sluikstorters geklist worden. Er wordt overwogen om dergelijke camera aan te kopen en dan ook in te zetten bijvoorbeeld in het kader van hondenpoep of andere overlastfenomenen.

“Van 30 september tot 6 oktober loopt de handhavingsweek. In 2016 gestart als West-Vlaamse actie tegen zwerfvuil, maar ondertussen uitgebreid over heel Vlaanderen. Brugge mag hierin als centrumstad niet ontbreken. Daarom zal Stad Brugge samen met de Lokale politie tijdens deze week extra aandacht schenken aan de overtreders. Handhaving kan ook sensibiliserend werken”, aldus Van Volcem.

Naast de aanwezigheid van politie of GAS-vaststellers van de dienst openbaar domein op een aantal zwerfvuil/sluikstort gevoelige locaties, zullen flagrante overtredingen hierop overal beboet worden.

Stadsreiniging

Afvalophaling op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus start om 6 uur ’s morgens

De komende dagen stijgt het kwik opnieuw richting de 30° Celsius. Daarom zullen de ophaalploegen van IVBO op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus al om 6 uur ’s morgens starten in plaats van 7 uur zoals gewoonlijk. Het afval dient daarom tijdig buiten geplaatst te worden.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Na het frissere weer van de afgelopen weken is de zon terug van weggeweest, met opnieuw warme temperaturen als gevolg. Op maandag 26 augustus reden de ophaalploegen nog op het gewone uur uit, maar om de namiddaghitte zoveel mogelijk te vermijden, wordt er op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus telkens een uurtje vroeger uitgereden. De ophaalwagens van IVBO gaan dan al vanaf 6 uur ’s morgens de baan op in plaats van 7 uur zoals gewoonlijk.”

Vanaf donderdag zou het kwik volgens de huidige weersvoorspellingen van het KMI opnieuw gaan dalen, waardoor er dan terug overgeschakeld wordt naar het normale regime met een vertrek om 7 uur. Raadpleeg regelmatig de website van IVBO (www.ivbo.be) voor eventuele nieuwe updates.

Doordat de rondes dinsdag en woensdag vroeger starten, kan het afval overal iets vroeger opgehaald worden. IVBO roept inwoners dan ook op om alle afval voor de ophaalrondes op dinsdag en woensdag steeds voor 6 uur ’s morgens aan te bieden, of eventueel al de avond voor de ophaling indien toegelaten (zie afvalkalender), zodat alles tijdig buiten staat wanneer de ophaalwagen langskomt.

De uren van de ophaalrondes die ’s avonds doorgaan in het centrum van Brugge en de nachtophalingen aan de kust blijven ongewijzigd tijdens warme dagen. Wie vragen heeft over de afvalophaling, kan steeds terecht bij IVBO op het gratis infonummer 0800 97 238 of via info@ivbo.be.

Stadsreiniging

Stad Brugge investeert jaarlijks 3,6 miljoen in een nette stad

De stad Brugge investeert jaarlijks 3,6 miljoen in het proper maken van het Openbaar Domein. Het verwijderen van onkruid, het verwijderen van zwerfvuil, het ledigen van afvalmanden en het opruimen van het zand in Zeebrugge zijn slechts enkele taken die het stadspersoneel van de cluster Openbaar Domein op zich neemt.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het verwijderen van onkruid neemt 21.686 werkuren in beslag per jaar en we investeren hier jaarlijks €1.566.000. Het verwijderen van zwerfvuil neemt 38.081 werkuren in beslag en hier investeren we per jaar €976.000. In het ledigen van de afvalmanden investeren we 23.418 werkuren en €594.000. Het opruimen van het zand in Zeebrugge ten slotte kost jaarlijks 76.000 euro en neemt 2.160 werkuren in beslag.”

“Het netjes houden van de stad kost in totaal €3.572.000 of circa 30 euro per inwoner per jaar. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat het verwijderen van zwerfvuil in het centrum 3 maal meer kost dan in de deelgemeenten. Het aantal werkuren voor het ledigen van afvalmanden in het Noorden en Centrum ligt hoger dan in de andere sectoren, het toerisme is hier een verklarende factor. In Sint-Andries besteden we extra aandacht aan o.a. de opkuis van het Jan Breydelstadion,” besluit schepen Van Volcem.