Nieuws Varia

Cd&V volgt Open Vld over afschaffing taks op gebruik economische ruimte in Brugge

Cd&v Brugge pleitte gisteren voor de afschaffing taks op economisch ruimtegebruik voor alle bedrijven kleiner dan 500 m2.  Open Vld Brugge is verheugd te vernemen dat de Cd&V en haar schepen van financiën de bezwaren en opmerkingen  van Open Vld volgt en alvast een oplossing geeft voor de ondernemers en zelfstandigen die max. 500 m² bedrijfsruimte in gebruik hebben.

Voorzitter Jean-Marie De Plancke wijst er op dat zijn fractie reeds sedert de invoering van deze taks op economisch ruimtegebruik in 2001 door de toenmalige CD&V-SP.a coalitie steeds deze  als een absurde en niet eerlijke taks heeft veroordeeld en geen gelegenheid voorbij liet gaan om in de gemeenteraad deze taks aan te klagen en aan te dringen op volledige afschaffing.

Tot op heden werd dit steeds door de schepen van Financiën als niet haalbaar afgevoerd. Heel wat bedrijven ( o.a. transportbedrijven) hebben  grote oppervlaktes nodig en dienen grote bedragen ( tot 75.000 euro) neer te tellen al zitten ze in een economische sector waar het al moeilijk om overleven is.

Jean-Marie De Plancke, voorzitter Open Vld Brugge: “Wij blijven pleitten voor aan totale afschaffing van deze taks op ondernemen, de door de Cd&v voorgestelde vermindering is een populaire maatregel die niet alle bedrijven en ondernemers gelijk behandeld.”

Open Vld Brugge vraagt dan ook aan de schepen van Financiën om creatief te zijn en oplossingen te vinden om deze taks op economisch ruimtegebruik volledig af te voeren en zo voor ALLE bedrijven in Brugge de fiscale last te verminderen .

De  onroerende voorheffing is de laatste vijf jaar met 5 miljoen euro gestegen en blijft stijgen mede o.a. door de komst van vestigingen van nieuwe bedrijven.

Schepen van ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem heeft  gezorgd  dat er na 2013 bedrijventerreinen kunnen ontwikkeld worden : 80 ha in de Blankenbergse Steenweg, maar ook de Spie ten belope van 26 ha. Ook het bedrijventerrein ten Briele heet zij ruimtelijk laten optimaliseren : ruimte voor scholen (syntra en vti) maar ook DM&S komt er weldra.  De stationssite is ook een plaats om te werken (3000 personen).  De Uco site en de Philipssite zijn plaatsen geworden voor gemengde regionale bedrijven.  De Veemarkt op Sint-Pieters werd uiteindelijk ontwikkeld en zal tewerkstelling met zich meebrengen.   De Blauwe Toren en het Waggelwater kregen rechtszekerheid : bestaande kleinhandel kan blijven en 17 bedrijven werden geregulariseerd voor de afbakening een feit was.

Open Vld blijft dan ook verder ijveren voor ruimte en leefbaar klimaat voor onze zelfstandigen, kmo’s , kortom ALLE ondernemers in Brugge.