Sint-Pieters

Inrichten van spoorwegbedding te Sint-Pieters

Het ontwerp voor de inrichting van de buiten gebruik gestelde spoorbedding, gelegen langs de Sint-Pietersgroenestraat en de Palingstraat, als wandel- en fiestverbinding werd vandaag goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Het betreft het gedeelte van de spoorwegbedding vanaf het knooppunt van de Vaartstraat met de Sint-Pietersgroenestraat, tot circa 150m voorbij de onderdoorgang van de Sint-Pieterskerklaan onder desbetreffende spoorwegbedding.

Op dit in onbruik geraakte spoorwegtalud wordt over een afstand van ongeveer 1050m een rode asfaltverharding met een breedte van 2.50m voorzien, met aansluitend ernaast een pad van 1.50m breed, verhard met boomschors.

Langs dit fiets- en wandeltracé, aansluitend op de vestingroute, werden op 5 locaties zitplaatsen ingepast. Deze pleisterplaatsen worden met enkele vaste constructies, zoals een configuratie van betonnen elementen en passend straatmeubilair ingericht. Het bestaande maaiveld wordt locaal in functie van deze zitplaatsen een weinig aangepast.

In een tweede fase wordt een aansluiting op het Duivekeetbos voorzien, dit kan pas uitgevoerd worden na beeïndigen van de werken voor de aanleg van eht derde spoor.

Op het einde van de Sint-Pietersgroenestraat is een afslag voorzien waardoor het fietspad aansluiting krijgt§ op de recreatieve fietsroute over de Blankenbergse Dijk.

Ter ontsluiting voor de omliggende bewoning worden twee toegangen via trappenlopen ingericht, respectievelijk ter hoogte van het Park Ten Poele en aan het begin van de Palingstraat.