Brugge

Nieuw decreet Wonen op komst

Er is een nieuw ontwerp van decreet op komst dat verschillende aspecten van het woonbeleid wil aanpassen. Het decreet omvat zowel juridisch-technische als inhoudelijke beleidskeuzen. De Juridisch-technische aanpassingen willen een soepele toepassing van de Vlaamse Wooncode mogelijk maken. De inhoudelijke aanpassingen aan de Vlaamse Wooncode kaderen in de optimalisering van de reglementering inzake Wonen. Het decreet wordt besproken in het parlement. Lees hier het ontwerp van decreet.

De belangrijkste concrete wijzigingen:

– de definitie van de begrippen “sociale huurwoning”, “sociale koopwoning”, “sociale kavel” en “huurder van een sociale huurwoning” wordt gewijzigd en er worden een aantal nieuwe definities ingevoegd (artikel 3);

– de einddatum voor het gewestelijk objectief voor sociale huurwoningen, dat inhoudt dat het bestaande sociaal woningaanbod met 43.440 sociale huurwoningen moet worden uitgebreid, wordt aangepast van 2020 naar 2023 (artikel 5);

– er wordt een rechtsgrond aangelegd voor een gecentraliseerde databank met informatie rond wonen en woonbeleid in Vlaanderen, “Datawarehouse Wonen” genaamd (artikel 6);

– de subsidieregels van erkende huurdiensten en sociale woonprojecten worden aangepast (artikelen 21 tot 39);

– de sociale woonleningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds voor Grote Gezinnen (VWF) worden geharmoniseerd (artikel 41);

– er kan een begeleidingsovereenkomst worden gesloten tussen de kandidaat-huurder en de welzijnsorganisatie met een aantal afspraken waarvan de niet-naleving kan leiden tot het opzeggen van de huurovereenkomst (artikelen 46, 48, 6°, en 50, 8°);

– er wordt voorzien in een nieuwe bepaling met betrekking tot de toewijzingsregels voor het bescheiden woonaanbod, die door de Vlaamse Regering verder kunnen worden uitgewerkt en waarvoor de gemeenteraden op lokaal niveau kunnen voorzien in gemeentelijke reglementen met dezelfde rechtskracht als stedenbouwkundige verordeningen (artikel 57).