Nieuws

Werklozen betrekken in samenleving door gemeenschapsdienst

Mercedes Van Volcem(Open Vld) steunt de oproep van Rik Daems om de 95.000 Vlaamse werklozen die langer dan één jaar zonder job zitten, te verplichten een dag per week gemeenschapsdienst te doen. “Als werklozen hun steentje bijdragen krijg je ook een beter draagvlak voor solidariteit.” start Van Volcem haar betoog.

“De activering van werklozen is een van de fundamentele vraagstukken en uitdagingen voor onze samenleving.” beaamt Van Volcem. “Momenteel zijn er 559.000 werklozen in België, waarvan 417.000 uitkeringsgerechtigd. Dit kost de samenleving 8,9 miljard euro of maar liefst 25 procent van de personenbelasting, waar in de perceptie niets tegenover staat. Dat bedreigt het draagvlak voor onze solidariteit.”

Dat 95.000 Vlamingen meer dan een jaar werkloos zijn en 55.000 van hen langer dan twee jaar is volgens Van Volcem en Daems een teken dat de maatschappij er niet in slaagt om die langdurig werklozen te betrekken. Daarom stelt de liberaal voor om werklozen die langer dan één jaar inactief zijn één dag per week verplicht in te schakelen op de publieke arbeidsmarkt. “Op die manier helpen we hen om opnieuw arbeidsritme te ontwikkelen, werkervaring op te doen, te functioneren in een werkomgeving, sociale contacten op te bouwen en wie weet zelfs door te stromen naar een volwaardige job. Het is niet de bedoeling de langdurig werkloze te pesten met onaangename taken. Neen, ze kunnen nuttig werk verrichten voor de maatschappij, die per slot van rekening ook solidair is met hen.”, klinkt het.

“Waarom zouden langdurig werklozen niet  kunnen helpen met eenvoudige administratieve taken, het openhouden van de cafetaria van de sporthal of het personeel van de groen- en klusjesdienst assisteren? Ook twee dagen dienst moet bespreekbaar zijn voor mensen die langer dan twee jaar zonder werk zitten. Wie de verplichte gemeenschapsdienst niet vervult, verliest een deel van zijn of haar uitkering.” beaamt Van Volcem het voorstel.