Brugge

Uitbreiding lastenvermindering op overuren in bouw

De federale regering heeft in zijn beleidsverklaring gestelt dat ze maatregelen neemt om de lasten op overuren in de bouw te verminderen. “Zo kunnen we de loonconcurrentiehandicap afbouwen voor onze bouwbedrijven. De bouw is een van de motoren van onze economie. In budgettair moeilijke tijden stellen we prioriteiten.” aldus Van Volcem.

Bouwunie is tevreden met de uitbreiding van de lastenvermindering op overuren in de bouw. Dit geeft de bouwbedrijven wat meer bewegingsruimte en vormt zo ook een bijkomend, belangrijk instrument in de strijd tegen de deloyale concurrentie en in het bijzonder de sociale dumping door buitenlandse bouwbedrijven. De maatregel zal de tewerkstelling bij de kmo’s in de sector ondersteunen.