Brugge

Energiefactuur doen dalen en concurrentiekracht versterken

In de federale regering wordt nagedacht over het voorstel om de BTW op elektriciteit te verlagen van 21% naar 6%. Open Vld roept ook de Vlaamse regering op om maatregelen te nemen om de energiekosten toe doen dalen. Vlaanderen is immers evenzeer bevoegd om kortingen op de elektriciteitsfactuur toe te staan. Dat zou alvast een bijkomende ondersteuning kunnen betekenen voor de ondernemingen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem merkt op dat een federale verlaging van de btw-lasten op elektriciteit ook een besparing op Vlaams niveau met zich meebrengen omdat de indexsprong enkele maanden opschuift… Die middelen moeten we aanwenden om de concurrentiepositie van onze bedrijven te versterken.” 
Vlaams Volksvertegenwoordiger, Irina De Knop: “De Vlaamse regering heeft een totaal overbodige instelling als het Vlaams Energiebedrijf in het leven geroepen. Dat geld zou perfect kunnen worden aangewend om kortingen op de energiefacturen in Vlaanderen toe te staan. Een systeem vergelijkbaar met de jobkorting die de liberalen in de vorige Vlaamse regering hebben ingevoerd. Energiekosten wegen immers steeds zwaarder door in de kostenstructuur van ondernemingen. Minister-president Kris Peeters heeft steeds de mond vol van maatregelen om de concurrentiepositie van onze bedrijven te versterken. Wel, dat is een maatregel waarvoor geen enkel overleg met de andere overheden in dit land nodig is. Waar wacht deze Vlaamse regering in feite op om zo’n beslissing te nemen?”

Volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem kan die maatregel zelfs nog uitgebreid worden als de federale regering toch zou beslissen om de BTW-verlaging door te voeren. Dat zou voor Vlaanderen immers een winst opleveren. Van Volcem: “Mocht de BTW-verlaging op elektriciteit van 21% naar 6% doorgevoerd worden, dan zou dat ongetwijfeld een invloed hebben op de gezondheidsindex. Een daling van die index zorgt er op haar beurt voor dat de indexoverschrijding in 2014 enkele maanden later zou plaatsvinden dan verwacht. Waardoor de Vlaamse regering een aantal middelen niet zou moeten uitgeven. Die kunnen dan op hun beurt ingezet worden om de concurrentiepositie van de Vlaamse ondernemingen verder te versterken. De federale en Vlaamse maatregelen zouden elkaar op die manier kunnen versterken.”

Fractievoorzitter Bart Tommelein stelt zich wel meteen de vraag of deze doorschuifregering Peeters nog in staat is om dergelijke beslissingen te nemen. Tommelein: “Een daling van de BTW op elektriciteit zou inderdaad de Vlaamse regering kunnen aanzetten om bijkomende maatregelen te nemen. Maar dan moet de Vlaamse regering uiteraard bereid zijn om dat vrijgekomen geld effectief op de juiste manier te gebruiken. Daarvoor moeten juiste keuzes worden gemaakt. Het feit dat deze regering nu liever miljoenen verspilt aan een nutteloos overheidsvehikel in plaats van die middelen efficiënt in te zetten voorspelt weinig goeds.”