Assebroek Wonen

Unirest plant woonproject van 26 appartementen in gebied Julien Saelens

Het bedrijf Unirest plant een nieuwbouwproject van 26 appartementen met een ondergrondse parkeergarage in het woonuitbreidingsgebied Julien Saelens. “Een kwalitatief woonproject voor Assebroek. Er wordt gestreefd naar E-peil 70 en de ligging, dicht bij het stadscentrum, biedt voordelen voor de mobiliteit.” verduidelijkt Schepen voor huisvesting Mercedes Van Volcem(Open Vld).

(meer…)