Assebroek Wonen

Unirest plant woonproject van 26 appartementen in gebied Julien Saelens

Het bedrijf Unirest plant een nieuwbouwproject van 26 appartementen met een ondergrondse parkeergarage in het woonuitbreidingsgebied Julien Saelens. “Een kwalitatief woonproject voor Assebroek. Er wordt gestreefd naar E-peil 70 en de ligging, dicht bij het stadscentrum, biedt voordelen voor de mobiliteit.” verduidelijkt Schepen voor huisvesting Mercedes Van Volcem(Open Vld).

Het ontwerp voorziet de aanzet tot de ontwikkeling van het oostelijk deel van het globale project ‘Julien Saelens’. Men voorziet zowel de aanleg van de centrale groenzone rond de afwateringsgracht, de wegenis voor de ontsluiting en het bouwen van een appartementsblok (zone 1) met 26 units.

Het project maakt deel uit van het masterplan voor het woonuitbreidingsgebied in de deelzone ‘meergezinswoningen in het park’. Het masterplan, alsook het inrichtingsplan van de deelzone, werden uitvoerig met de Stad besproken. In het noorden situeren zich de volgende fases van het project en de toekomstige ontwikkeling van sociale huisvesting (BHM), die naadloos zal aansluiten met voorliggend project.

“Een kwalitatief project voor Assebroek.” zegt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem. “Ook in Assebroek wil ik betaalbare en kwalitatieve woningen laten realiseren voor toekomstige gezinnen. De bouwheer zal streven naar een E-peil 70. En de voorziene ruime terrassen zullen een absolute meerwaarde zijn voor de woonkwaliteit.”

“Het project integreert zich met haar witte architectuur en grote terrassen op een zeer natuurlijke manier in de aangrenzende groenzone. De combinatie met houten schrijnwerk en houten bekleding aan de terrassen versterkt nog de natuurlijke uitstraling van het gebouw. De publieke groenzone verstrengelt zich tussen en rond de verschillende gebouwen waardoor deze één geheel vormen en de integratie in de omgeving compleet is.” aldus een tevreden Schepen.

In deze eerste fase wordt een meergezinswoning gebouwd op 3 en 4 bouwlagen, bestaande uit 26 appartementen en een ondergrondse parkeerkelder. Het gebouw wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen circulatielus, die aansluit op de reeds aangelegde nieuwe wegenis. Deze wordt op zijn beurt ontsloten via de Nijverheidsstraat. De ondergrondse parkeerkelder voorziet in 35 parkeerplaatsen en 35 fietsenstalplaatsen. Bovengronds worden er 30 parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien voor de 120 appartementen van de vijf fases. De drie ingangen tot het gebouw bevinden zich aan de zijde van de wegenis. De appartementen richten zich met hun leefruimtes en ruime terrassen naar de aangrenzende kwalitatieve parkzone in het zuiden en het westen. De slaapkamers worden naar het noorden en tevens inkomzijde gericht. De witte betonnen terrassen bieden het gebouw een open en luchtige hedendaagse architectuur. De dieper gelegen met hout beklede gevels aan de inpandige terrassen geven het gebouw een bijzondere en warme uitstraling. De wit gepleisterde gevels aan de inkomzijde en aan de oostgevel gaan verder dan de typische slaapgevels dankzij een spel van grote raamopeningen met houten schrijnwerk en kleine uitspringende balkons.