Tag: Weylerkazerne

Brugge Ruimtelijke ordening Stadsvernieuwing Wonen

Stadskanker wordt woonproject

Hoe geef je nieuwe toekomst aan historisch patrimonium? Dat is de vraag waar VDD Project in zijn projecten een antwoord op zoekt. De klemtoon in dit verhaal ligt op herbestemming van gebouwen met erfgoedwaarde. Deze ochtend werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe woonproject aan de Weylerkazerne. “Deze stadsontwikkeling bewerkstelligt meer leefbaarheid, handel en dynamiek”, aldus de Brugse Schepen Van Volcem.

Herbestemming

Brugge beschikt over een rijk gamma aan historische gebouwen. Daarvan werden sommige in de loop der tijd indrukwekkend gerestaureerd. Volgend project om deze rij te vervoegen is de Weylerkazerne ( Ezelstraat). “Eindelijk, na meer dan 40 jaar leegstand en verwaarlozing een herbestemming van dit prachtige, voormalige klooster”, vertelt schepen Van Volcem.

Gemengde invulling

De invulling werd besproken door Stad Brugge en het Agentschap Onroerend Erfgoed. De site krijgt een gemengde invulling: veertig appartementen en vier handelspanden. Kenmerkende elementen als binnentuinen, overwelfde padgangen, gewelven en kelders krijgen de restauratie die ze verdienen.

Beperkte voetafdruk

“Duurzaamheid is altijd een prioriteit, ook in dit project”, zegt Van Volcem. De woningen zullen beschikken over geothermische warmtepompen en zonneboilers om zo energie-efficiënt mogelijk te zijn. Maar liefst 35% van de energiebehoeften wordt ingevuld door deze ecologische installaties. In de zomer zal verkoeling gebeuren door geothermie. Ook het groene aspect werd niet vergeten. “Zo zijn er verschillende binnentuinen, open ruimtes en zelfs een wandelzone die de voetgangers doorheen de site leidt”, besluit Van Volcem.

Projectfilm
Brugge Brugse binnenstad Stadsvernieuwing

Hotel in Weylerkazerne

Of er in de gewezen Weylerkazerne ooit een hotel komt, valt nog af te wachten. “Uit onderzoek bij mijn diensten blijkt dat wij nog nooit stedenbouwkundige vergunning (SV) hebben afgeleverd voor dit enorme pand, wel stedenbouwkundige attesten (SA), en dat is niet hetzelfde”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Dit is een extra element, want in de wandelgangen van het justitiepaleis zijn er advocaten die volhouden dat het een juridisch kluwen wordt om daar ooit rechtsgeldig een hotel van te maken.

Hotelbestemming

De laatste eigenaar van dit pand was de ARGO, de Autonome Raad voor Het Gemeenschapsonderwijs. De gebouwendienst van het gemeenschapsonderwijs had er haar kantoren.

ARGO

“De ARGO wilde verkopen aan de privé en vraagt een SA aan, in functie van openbare verkoop. In april 1994 werd deze SA toegekend, met functies sociaal en cultureel, hotel, school en wonen.

In 1996 werd de hotelstop ingevoerd en in 1999 wordt de hotelfunctie geschrapt op de SA” legt de schepen uit.

“De advocaten van de nieuwe eigenaars duiken nu op en vragen toelating voor hotelbestemming. In december werd beslist het hotelverbod te behouden. In maart 2001 wordt dit bevestigd na aanvraag door een notaris.

Uiteindelijk zegt Chris Pauwels, juridisch adviseur van de stad, dat een hotelfunctie wel moet kunnen wegens “moeilijk herbestembaar pand”. Dat wordt bevestigd door het schepencollege waardoor een hotel toch een mogelijkheid wordt”, besluit schepen Van Volcem.

Maar daar wringt het schoentje. Als de Argo het pand met een mogelijke hotelbestemming had kunnen verkopen, was de waarde veel groter geweest.

De ARGO wou dan ook haar rechten doen gelden en een meerprijs afdwingen van de kopers voor de potentiële meerwaarde. De stad kon ons niet bevestigen of er ook door de ARGO een claim is ingediend tegen de stad.

Hoe dan ook, een Stedenbouwkundig attest is geen vergunning, en is maar beperkt geldig. Het wordt dus nog boeiend in de toekomst op deze site.

Bron: Het Nieuwsblad