Vlaams Parlement

309% regel versoepeld

“Vorige maand heeft de federale regering een wetswijziging goedgekeurd waardoor vanaf  aanslagjaar 2014 de fiscus de 309%-regel versoepeld. Meer concreet betekent het dat men de 309%  niet meer kan toepassen als de vennootschap aantoont wie van het voordeel geniet én als die laatste alsnog akkoord gaat met een belasting op het voordeel. In juli kwam er ook een omzendbrief die de regels meer nadrukkelijk vastlegt. Hierdoor moet de administratie redelijkheid en goede trouw meenemen als elementen bij de beoordeling.” aldus Van Volcem die fel tegen de fiscale heksenjacht gekant is.

Wie private kosten door zijn vennootschap wil laten betalen, moet daarvoor een bewijsstuk (fiscale fiche) kunnen voorleggen. Ontbreekt die fiscale fiche, of is ze onvolledig, dan riskeert de ondernemer een sanctie. Die sanctie is de zogenaamde monsterboete, of een bijzondere aanslag geheime commissielonen die 309% bedraagt. “Het is echt onaanvaardbaar dat sommige controleurs de 309% gebruiken als drukkingsmiddel om de belastingplichtige tot een akkoord te dwingen. Het is bovendien niet altijd duidelijk is of een kost een privaat, dan wel beroepsmatig karakter heeft.” Vervolgt Van Volcem.

Vanaf het aanslagjaar 2014 kan de fiscus de 309%-regel niet toepassen als de vennootschap aantoont wie van het voordeel geniet én als die laatste alsnog akkoord gaat met een belasting op het voordeel. Deze bepaalt onder meer dat de dubbele belasting zo veel mogelijk vermeden moet worden als er geen sprake is van kwade trouw. Bovendien kan de omzendbrief ook toegepast worden op alle lopende dossiers.