Vlaams Parlement

Bouwvergunning afschaffen kàn

Als een goedgekeurde verkaveling duidelijke verkavelingsvoorschriften heeft, is het energieverspilling om elke individuele bouwheer nadien nog eens te verplichten een bouwvergunning aan te vragen. Dat is onnodige last voor de bouwheer en voor de overheid, zeggen twee liberale Vlaams Parlementsleden, Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen. Die laatste is nog Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening geweest.

Een loutere meldingsplicht moet dan volstaan. Op voorwaarde dat de verkavelingsvergunning duidelijk is over de inplanting, de minimale en maximale bouwhoogte en bouwdiepte, de architecturale uitgangspunten, de woningtypologie en de materiaalkeuze. Het gaat zowel over nieuwbouw als over verbouwingen.

Het moet dan volstaan dat de bouwheer meldt dat hij met de werken gaat beginnen. Om de overheid een minimale controle te geven, stellen de parlementariërs voor de woning te laten afpalen door een gemeentelijk ambtenaar.

De twee leden van de oppositie dienden daarover een voorstel van decreet in. Het belang ervan is dat ze aantonen dat het perfect mogelijk is de bouwregels verder te vereenvoudigen en daarin verder te gaan dan de regering nu gaat.

Specialisten van de ruimtelijke ordening zien erg weinig bezwaren tegen het voorstel van de twee Open VLD’ers. Zo worden de Vlaamse regering en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) onder druk gezet.

Bron: De Standaard