Vlaams Parlement

Commissie Algemeen beleid: Buiten spelen is een kinderrecht

Deze middag was er commissie Algemeen Beleid in het Vlaams Parlement met op de agenda een interpellatie van mevrouw Mieke Vogels over de toenemende intolerantie ten aanzien van kinderen en de imagoschade die Vlaanderen hierdoor oploopt in het buitenland.

Al een aantal jaren stel ik vast dat er conflicten opduiken tussen spelende kinderen en buurtbewoners. Deze conflicten worden omgezet naar een juridisch steekspel waar nogal vaak de ouders van spelende kinderen aan het kortste eind trekken. Toch is er een algemene consensus in onze samenleving dat kinderen moeten kunnen spelen. En niet enkel tussen vier muren.” reageert Mercedes Van Volcem 

“Spelen op openbaar domein kan geen oorzaak zijn van geluidsoverlast. Net zoals sirenes en klokken ook geen voorwerp kunnen uitmaken van een klacht in zake geluidsoverlast. Uiteraard moet men de nachtrust respecteren. Spelende kinderen in scholen zijn eigen aan de samenleving. De beperkte speeltijden mogen dan ook geen aanleiding zijn tot geluidsoverlast. Ook kinderen die verjaardagsfeestjes houden of in de vakantie thuis spelen en vriendjes uitnodigen mogen niet zomaar bestempeld worden als overlast. Het is dan ook aangewezen dat een klacht onontvankelijk is als de loutere oorzaak van overlast het geluid van een spelend kind is. ”