Vlaams Parlement

Debat: energiehandicap door oversubsidiëring?

The YouTube ID of ghK05i2p9Oo  is invalid.

Een onderzoek van Sia Partners waarschuwt voor de sterk stijgende kostprijs van windenergie: van 350 miljoen euro nu tot 1,1 miljard euro in 2020. “Als de Vlaamse Regering niet ingrijpt, wordt deze kostenstijging helemaal doorgerekend aan de eindconsument: de gezinnen en de bedrijven,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. Ze ondervroeg minister Van Den Bossche hierover vandaag in het Vlaams Parlement. “We mogen niet hetzelfde meemaken als bij zonnepanelen: oversubsidiëring die de burger handenvol geld kost. Daarom pleit ik voor een tijdige aanpassing van het ondersteuningsmechanisme.” Ze waarschuwt ook voor een energiehandicap voor Vlaamse bedrijven.