Vlaams Parlement

Van Volcem (Open Vld): Huurbelasting onbespreekbaar

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) vindt een bijkomende huurbelasting onbespreekbaar. “De huurmarkt in België is nu al zo zwak, getuige de studies van de OESO. Als we nu nog huurinkomsten belasten, zal niemand meer investeren in kwaliteitsvolle huurwoningen. De private huurmarkt heeft nu reeds een zeer beperkt rendement op de investering. De verhuurders hebben dan nog twee keuzes, ofwel de kwaliteit volledig overboord gooien ofwel de prijs doorrekenen naar de huurder. Gezien de krapte van de huurmarkt zou dergelijke maatregel de huurprijzen sowieso verhogen. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de vele jobs in de bouw als investeringen in woningen terugvallen. Om het begrotingstekort op te lossen moet de regering vooral structureel besparen in de eigen uitgaven.” reageert Van Volcem in een korte reactie op de voorstellen die voorliggen op de federale onderhandelingstafel. 

 

Nog meer sociale huurders?

 

“Wil Di Rupo dan nog meer sociale huurders huisvesten misschien? Er staan nu al 92 000 wachtenden op de wachtlijst in Vlaanderen. Als de private huurmarkt klappen krijgt, zal dit enkel maar toenemen. Zo komen we in een vicieuze cirkel van meer overheidsuitgaven.  Dat is echt niet de weg die we uitmoeten.”

 

“Collega Maggie De Block gaf het goede voorbeeld.  Structureel hervormen en zo besparen op de uitgaven. Ik daag Di Rupo uit om hetzelfde te realiseren met de sociale zekerheid.”